Chương trình đào tạo giáo viên

Chương trình đào tạo giáo viên tại Bees Education

Chương trình đào tạo giáo viên

Tập huấn “Nâng cao chất lượng giáo viên mầm non”

Các học viên chăm chú lắng nghe và đưa ra các thắc mắc.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chiến lược phát triển nhân sự dài hạn của BEEs’ Education. Bên cạnh những buổi tập huấn dành cho giáo viên với chuyên gia Việt Nam, BEEs’ Education luôn tranh thủ các cơ hội tiếp xúc với các nguồn hướng dẫn từ nước ngoài để mở [...]

Chương trình đào tạo giáo viên tại BEEś

mecuaem(1)

Chương trình đào tạo giáo viên tại BEEs Educations…

Giáo viên trường Bee tham gia lớp tập huấn kỹ năng chăm sóc trẻ

DSC00383

Giáo viên Hệ thống trường Bees tham gia khoá tập huẫn về kỹ năng chăm sóc trẻ em….