Chương trình học cho bé tiền 3 tuổi

Vào độ tuổi này, ngày nào cũng là ngày khám phá đối với bé. Trường học giống như một cuộc đi chơi vô tận nơi mà bé bắt đầu thể hiện ý thức độc lập về bản thân mình, chương trình học chúng tôi mở ra cho bé một thế giới để học hỏi, chia sẻ, tìm tòi và thể hiện tất cả những nét đặc biệt về bản thân. Cách tiếp cận cân bằng trong việc xây dựng nền nếp kỷ luật cũng như trong việc đáp ứng chuẩn xác và hiệu quả những nhu cầu tính khí cá nhân của chúng tôi mang lại cho bé một tâm lý ổn định, sẵn sàng khám phá. Giai đoạn này bé tiếp cận sâu hơn và gần hơn âm nhạc, nghệ thuật, các hoạt động vận động (tự do gym, bài bản ballet, võ thuật) và những can thiệp giáo dục sớm có chủ đích khác để bắt đầu chuẩn bị, cho một tầm nhìn xa hơn, rộng hơn, đó là thành công khi bé vào tiểu học.

Thời khoá biểu:

Speak Your Mind

*


*