Chương trình

Chương trình

BEEs' Education đã xây dựng một chương trình học độc đáo dành cho các bé ở các độ tuổi sau:

BEEs' Education sử dụng phương pháp tiếp cận Reggio Emailia - nhấn mạnh đến vai trò của nghệ thuật đối với sự trưởng thành của trẻ cả về phương diện trí tuệ, xã hội, ngôn ngữ, vận động, thẩm mỹ.

Chúng tôi tin rằng quá trình giáo dục ra những người xuất sắc bắt đầu từ môi trường tích cực trong suốt năm năm đầu đời của mỗi cá nhân.