Lịch sự kiện tại BEES’ TINY COLLEGE năm 2014 – 2015

LỊCH SỰ KIỆN TẠI BEES’ TINY COLLEGE
(Năm học 2014 -2015)

Bees’ Tiny College xin trân trọng gửi tới Quý phụ huynh lịch sự kiện sẽ được tổ chức tại Bees’ Tiny College  trong năm học 2014 -2015 dựa trên những ngày lễ, tết, có ý nghĩa trong năm, dưới dạng hình thức sự kiện miễn phí hoặc các sự kiện lớn có thu phí – một khoản phí với mục đích phụ huynh và nhà trường cùng chung tay tạo ra những sân khấu lớn cho các bé Ong. Các chủ đề và thời gian cụ thể của từng sự kiện sẽ được thông báo cụ thể trên Website của nhà trường và các kênh truyền thông. Tuỳ vào từng năm học, BEEs sẽ có những điểm nhấn nhất định đối với từng sự kiện cũng như sẽ luôn áp dụng các ý tưởng sáng tạo mới để làm sự kiện trở nên đặc biệt, sáng tạo và gây cảm hứng tốt cho các con và các gia đình.

Bees’ Daycare xin trân trọng gửi tới Quý phụ huynh để tiện nắm bắt, theo dõi và sắp xêp thời gian tham gia cùng các con và nhà trường.

 

                                                                                                      BEES’ EDUCATION

                                                                                        QUẢN LÝ BEES’ TINY COLLEGE

                                                                                           Nguyễn Ngọc Minh