Phương pháp tiếp cận Reggio Emilia – The hundred languages of childhood

Loris Malaguzzi (1920-1994) là người sáng lập ra phương pháp tiếp cận ‘Reggio Emilia’ ở một thành phố phía băc Italy tên là Reggio Emilia. Phương pháp tiếp cận Reggio được phát triển dành cho các chương trình giáo dục và chăm sóc trẻ ở thành thị với các đối tượng dưới 6 tuổi. Cách tiếp cận đòi hỏi giáo viên phải coi trẻ như những người học thuần thục, biết tận dụng tài nguyên, luôn tò mò, giàu trí tưởng tượng và có tiềm năng sáng chế; đồng thời trẻ có một niềm khao khát được tương tác và giao tiếp với người khác.

Tầm nhìn của Reggo về đứa trẻ như một người học thuần thục đã tạo ra một mô hình chương trình hướng đến trẻ thơ một cách mạnh mẽ. Chương trình học có sự tiến bộ có mục đích nhưng không có phạm vi giới hạn và hậu quả. Giáo viên tuỳ theo hứng của đứa trẻ và không đưa ra những chỉ dẫn tập trung vào đọc và viết. Phương pháp tiếp cận Reggio có một niềm tin mạnh mẽ rằng trẻ học hỏi thông qua tương tác với những người khác như phụ huynh, giáo viên, và bè bạn trong một môi trường học tập thân thiện.

Speak Your Mind

*


*