trường Bé Ong

trường Bé Ong

Sắc màu tươi vui trên những thanh gỗ nhỏ

Đây là giờ học của các bạn nhỏ lớp Almond (3 – 4 tuổi). Các bạn dùng sơn để quét lên những tấm gỗ nhỏ. Giờ học cho các bạn trải nghiệm thực tế với gỗ và chất liệu sơn màu.