Tâm sự của bố Đức Anh về Summer Camp

Cuộc sống hiện tại rất ít thời gian. Vậy thì được tham gia khóa học thật thú vị để nhìn nhận chính xác phải là chính các con, hy vọng một ngày không xa thấy được sự phát triển của con. – Bố Phạm Đức Anh

Speak Your Mind

*


*