Thạc sỹ giáo dục mầm non – Nguyễn Thị Vân Lâm – Hiệu trưởng trường mầm non BEEs’ Daycare

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Trường Đại học Keimyung – Hàn Quốc

Thạc sĩ Giáo dục mầm non
Thời gian:  2002 -  2004

 •  Đại học sư phạm Gherxen Leningrat – Nga

Cử nhân chuyên ngành tâm lý – giáo dục mầm non
Thời gian : 1973 – 1978

LĨNH VỰC CÔNG TÁC

 • Giáo dục/ Giáo dục mầm non

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8 / 2009 đến nay nghỉ hưu:

 • Tham gia khảo sát thực trạng về nhận thức và nhu cầu đối với các dịch vụ GDMN của phụ huynh tại một số đại bàn khó khăn, nông thôn ngheo, vùng miền núi, dân tộc thiểu số và đại bàn có khu công nghiệp ( Dự án WB tài trợ 2010).
 • Tham gia tư vấn quốc gia về biện soạn tài liệu hướng dẫn và danh mục kiểm tra đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng về cải thiện cơ sở hạ tầng ở các trường mầm non và tiểu học ( dự án Plan tài trợ năm 2009)

 Từ 2004 – tháng 7 /2009

 •   Cán bộ nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu giáo dục đại học và nghề nghiệp  ( Viện khoa học giáo dục Việt Nam). Tham gia nghiên cứu và bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường trung cấp chuyên nghiệp về quản lý đào tạo, phương pháp giảng dạy  các điều kiện đảm bảo chất lượng.
 • Tham gia giảng dạy khoá đào tạo giáo viên hạt nhân về phương pháp giảng dạy thuộc dự án giáo dục kỹ thuật và dạy nghề ( 2007).
 •   Tham gia trong ban giám khảo hội giảng giáo viên dạy giỏi của các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thành phố Hà Nội
 • Tham gia khảo sát một số đề tài, dự án…”Đánh giá tình hình dạy môn chính trị trong trường trung cấp chuyên nghiệp”, “ Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên”, “ Tham gia đi chuẩn nhận thức cho trẻ 5 tuổi”

Từ tháng 7 /1987 đến 2012 

 • Cán bộ nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu cơ sở vật chất thiết bị trường học , viện khoa học giáo dục. Tham gia tư vấn và nghiên cứu mẫu thiết bị , đồ dùng dạy học cho giáo viên và trẻ mầm non.
 • Tham gia trong ban soạn thảo xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em.TCVN 6238 – 1: 1997, TCVN 9630 – 41. TCVN 6238 – 3: 1997.
 • Tham gia trong ban soạn thảo xây dựng đề án của Bộ giáo dục & Đào tạo “  Đưa giáo dục bảo vệ mội trường trong trường mầm non”…

Từ tháng 12 /1978  đến tháng 6/1987

 • Cán bộ nghiên cứu về thiết bị đồ dùng dạy học cho giáo viên và trẻ mầm non của phòng nghiên cứu – Công ty thiết bị trường học Bộ Giáo dục & Đào tạo. Tham gia nghiên cứu và tư vấn mẫu thiết bị đồ dùng dạy học, đồ chơi ngành học mầm non.
 • Tham gia trưởng tiểu ban giám khảo hội thi toàn quốc giáo viên tự làm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ mầm non.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

 • Hơn 30 năm công tác tại Bộ Giáo dục & Đào tạo, tôi đã viết sách và nghiên cứu ,ứng dụng sản xuất nhiều mẫu thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi cho giáo viên và trẻ mầm non, giảng dạy và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý về phương pháp dạy học, tự làm và phương pháp sử dụng đồ chơi làm từ nguyên vật liệu tái sử dụng.
 • Tham gia tư vấn cho một công ty sản xuất các thiết bị dạy, đồ dùng hạy học. Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức các nhóm hoạt động cũng như hoạt động trong nhóm. Có khả năng làm việc trong các môi trường điều kiện khác nhau.

Speak Your Mind

*


*