Bài hát tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo

Danh sách các bài hát tiếng Anh hay giúp cha mẹ dạy trẻ hát khi ở nhà

Bài hát tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo

Twinkle Twinkle, Little Star

star

Lời bài hát Twinkle Twinkle, Little Star Twinkle Twinkle, Little Star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle Twinkle Little Star How I wonder what you are!

Five little monkeys jumping on the bed

2012-11-05_150332

Lời bài hát Five little monkeys jumping on the bed Five little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed! Four little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called [...]