Thực đơn được thiết kế dựa theo nhu cầu dinh dưỡng và khả năng ăn của từng bé. Dưới đây là thực đơn mẫu, chỉ có tính tham khảo dành cho phụ huynh...