Xây dựng trí tuệ cho trẻ thông qua các dự án mang tính toàn diện

Phương pháp học truy vấn và mô hình dự án giúp cho trẻ có một cách hoàn toàn khác biệt để kiến trúc trí tuệ và sự hiểu biết của bản thân một cách toàn diện nhất. Tại BEEs, trẻ không học các hoạt động đơn giản một mục đích mà các hoạt động được tổ chức đan xen, liên đới với nhau tạo ra các dự án học tập phức tạp.

Minh họa: Giờ học về núi lửa trong chủ đề tháng “Trái đất xanh”

Phương pháp học truy vấn và mô hình dự án cho phép trẻ đi hết các thuộc tính của sự vật hiện tượng, kích thích tư duy logic và hình thành trí tuệ toàn diện thông qua mô hình ghi nhớ hình cây. Nhờ đó trí tuệ của trẻ được xây dựng một cách có hệ thống, kích thích trí nhớ dài hạn và sự vận dụng kiến thức trong các tình huống thực tế

Speak Your Mind

*


*