12h đêm là am hay pm

Quý Khách đang gồm khi nào từng thắc mắc AM ☀️ và PM