2 mũ 10 bằng bao nhiêu

Giải Tân oán lớp 6 bài xích 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa cùng cơ số

Bài 56: Viết gọn những tích sau bằng cách cần sử dụng lũy thừa.

Bạn đang xem: 2 mũ 10 bằng bao nhiêu


a) 5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10Lời giải

am.an = am+n

Trong đó:

a là cơ số

m, n là số mũ

a) 5.5.5.5.5 = 55b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64c) 2.2.2.3.3 = 23.32d) 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105Bài 57: Tính giá trị các lũy thừa sau:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35c) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; e) 62, 63, 64Lời giải

a)

23 = 2.2.2 = 8; 24 = 23.2 = 8.2 = 1625 = 24.2 = 16.2 = 32; 26 = 25.2 = 32.2 = 6427 = 26.2 = 64.2 = 128; 28 = 27.2 = 128.2 = 25629 = 28.2 = 256.2 = 512; 210 = 29.2 = 512.2 = 1024b)

32 = 3.3 = 933 = 32.3 = 9.3 = 2734 = 33.3 = 27.3 = 8135 = 34.3 = 81.3 = 243c)

42 = 4.4 = 1643 = 42.4 = 16.4 = 6444 = 43.4 = 64.4 = 256d)

52 = 5.5 = 2553 = 52.5 = 25.5 = 12554 = 53.5 = 125.5 = 625e)

62 = 6.6 = 3663 = 62.6 = 36.6 = 21664 = 63.6 = 216.6 = 1296Bài 58:

a) Lập bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến đôi mươi.

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

Lời giải

a) Bảng bình phương những số tự nhiên từ 0 đến 20

*

b) Các bạn dựa vào bảng ở câu a để có tác dụng câu này:

64 = 8.8 = 82169 = 13.13 = 132196 = 14.14 = 142Bài 59:

a) Lập bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 đến 10.

Xem thêm: Ý Tưởng Vẽ Tranh Đề Tài Phong Cảnh Quê Hương Đẹp Nhất, Quê Hương Em Đơn Giản Vẽ Tranh Phong Cảnh

b) Viết mỗi số sau thành lập phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216.

Lời giải

a) Bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 10

*

b) Các bạn dựa vào bảng ở câu a để có tác dụng câu này:

27 = 3.3.3 = 33125 = 5.5.5 = 53216 = 6.6.6 = 63Bài 60: Viết kết quả mỗi phxay tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 33.34; b) 52.57; c) 75.7Lời giải

am.an = am+n

a) 33.34 = 33+4 = 37

b) 52.57 = 52+7 = 59

c) 75.7 = 75+1 = 76

Bài 61: Trong những số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 (chú ý rằng bao gồm những số gồm nhiều biện pháp viết dưới dạng lũy thừa):

8, 16, đôi mươi, 27, 60, 64, 81, 90, 100Lời giải

Các số là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 là: 8, 16, 27, 64, 81, 100

8 = 2316 = 42 = 2427 = 3364 = 82 = 43 = 26100 = 102Bài 62:


a) Tính: 102, 103, 104, 105, 106

b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10:

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100... 0 12 chữ số 0Lời giải

Ghi nhớ: Với lũy thừa của 10 thì số mũ đó là số chứ số 0 đằng sau số 1.

a)

102 = 100 (mũ 2 thì gồm 2 số 0 đằng sau số 1)103 = 1 000104 = 10 000105 = 100 000106 = 1 000 000b) Viết dưới dạng lũy thừa của 10

*

Lời giải

*

Bài 64: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) 23.22.24 ; b) 102.103.105c) x.x5 ; d) a3.a2.a5Lời giải

am.an = am+n

a) 23.22.24 = 23+2+4 = 29

b) 102.103.105 = 102+3+5 = 1010

c) Lưu ý trong câu này x là cơ số với x1 = x

x.x5 = x1.x5 = x1+5 = x6

d) Lưu ý vào câu này a là cơ số

a3.a2.a5 = a3+2+5 = a10

Bài 65: Bằng cách tính, em hãy mang đến biết số làm sao lớn hơn vào hai số sau?

a) 23 với 32 ; b) 24 và 42c) 25 với 52 ; d) 210 với 100Lời giải

a)

23 = 832 = 9Vì 8 3 2b)

24 = 1642 = 16Nên 24 = 42c)

25 = 3252 = 25Vì 32 > 25 yêu cầu 25 > 52d)

210 = 1024Vì 1024 > 100 bắt buộc 210 > 100Bài 66: Đố. Ta biết 112 = 121; 1112 = 12 321.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lượng Giác Lớp 11, Bài Tập Hàm Số Lượng Giác Đầy Đủ Các Dạng

Hãy dự đoán 11112 bằng bao nhiêu? Kiểm tra lại dự đoán đó.

Lời giải

Nhận xét: khi nhân một số bao gồm nhị chữ số với 11, bọn họ giữ nguyên ổn nhị số đầu và cuối, sau đó cộng nhì số đầu và cuối để ra những số ở giữa. Ví dụ:

11.11 = 121 - Giữ nguyên số đầu (số 1) với số cuối (số 1), sau đó cộngnhì số đầu và cuối (1+1 = 2) để ra số giữa12.11 = 131 - Giữ ngulặng số đầu (số 1) với số cuối (số 2), sau đó cộngnhì số đầu và cuối (1+2 = 3) để ra số giữaPhát triển tiếp qui luật trên khi nhân một số có 3, 4 chữ số với 11, bạn sẽ thấy rằng: Trong kết quả thì

số ở chính giữa của là số lớn nhất

sau đó sẽ giảm dần đồng đều về hai phía của số chủ yếu giữa

Ví dụ như vào 1112 = 12321 thì số bao gồm giữa là số 3 (lớn nhất), sau đó giảm dần về cả nhị phía (giảm dần thành 2, 1)

Bài giải

Dự đoán: 11112 = 1234321Kiểm tra: - Bạn có thể sử dụng laptop bỏ túi để kiểm tra kết quả.- Hoặc thực hiện phép nhân: 1111 x 1111 1111 1111 1111 1111 1234321(bạn sẽ thấy trong kết quả số lớn nhất là số 4, sau đó giảm dần về cảnhị phía là 3, 2, 1)

Chuyên mục: Kiến thức thú vị