Bài 10 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

Để phục sinh đất nước sau cuộc chiến tranh, quần chúng Xô viết đang triển khai thành công chính sách kinh tế tài chính bắt đầu cùng triển bắt đầu khởi công cuộc kiến tạo nhà nghĩa buôn bản hội. Trải qua hai kế hoạch 5 năm, Liên Xô có được đa số thắng lợi to Khủng về phần lớn phương diện. Sau trên đây mời chúng ta thuộc cho cùng với bài học “Liên Xô xây sựng nhà nghĩa buôn bản hội (1921 – 1941)”.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Kiến thức trọng tâm

I. Chính sách tài chính new cùng công việc Phục hồi kinh tế tài chính (1921 – 1925)

1. Chính sách kinh tế new.

Bạn đang xem: Bài 10 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

Hoàn cảnh:Nền kinh tế tài chính bị tiêu diệt nghiêm trọngTình hình chủ yếu trị không ổn định, những gia thế bội phản giải pháp mạng nổi dậy chống phá các vị trí.Tháng 3/1921, Đảng Bôn – sê – vích ra quyết định thực hiện chính sách kinh tế new.Nội dung:Nông nghiệp: Ban hành thuế lương thựcCông nghiệp: Nhà nước phục sinh công nghiệp nặng nề.Tmùi hương nghiệp, tiền tệ: Tư nhân được thoải mái mua sắm, tăng mạnh mối quan hệ giữa nông xã với thành thị…

=> Thực hóa học là đưa nền tài chính bởi vì nhà nước độc quyền sang nền khiếp tế hàng tồn kho hóa nhiều nhân tố bởi vì bên nước kiểm soát điều hành.

2. Sự Thành lập Liên bang Cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Xô viết.

Xem thêm: English Phrase: Spend (Verb) American English Definition And Synonyms

Cuối tháng 12/1922, Liên Bang CHXHcông nhân Xô viết được thành lập ( điện thoại tư vấn tắt là Liên Xô).Gồm 4 nước cùng hòa, mang lại năm 1940 bao gồm thêm 11 nước.

II. Công cuộc kiến tạo công ty nghĩa làng hội ngơi nghỉ Liên Xô (1925 - 1941)

1. Những chiến lược 5 năm đầu tiên

Hoàn cảnh:Liên Xô vẫn có một nước NNTT không tân tiến.Bị những nước đế quốc bao vây, cô lập.Biện pháp:Ưu tiên phạt tiển công nghiệp nặng.Có mục tiêu cụ thể mang lại từng planer lâu năm (1928 – 1932) và (1933 – 1937).Kết quả:Công nghiệp: 1937, sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân.Nông nghiệp: Công cuộc lũ hoá sẽ gửi 93% nông dân cùng với trên 90% diện tích S canh tác vào NN bè đảng.Văn uống hoá giáo dục: Thanh khô toán nàn mù chữ, xong thịnh hành dạy dỗ tiểu học tập cả nước, thịnh hành dạy dỗ trung học đại lý nghỉ ngơi đô thị.Xã hội: Cơ cấu thống trị chuyển đổi, những giai cấp tách lột bị xoá bỏ, chỉ với thống trị người công nhân, dân cày cộng đồng với lứa tuổi trí thức XHcông nhân.1937, chiến lược 5 năm lần sản phẩm công nghệ tía đang tiến hành thì bị cách biệt vị chiến tranh xâm chiếm của phạt xkhông nhiều Đức.

Xem thêm: Một Cái Chậu Đặt Trên Một Mặt Phẳng Nằm Ngang, Chứa Một Lớp Nước Dày 10 Cm, Chiết Suất N = 4/3

2. Quan hệ nước ngoài giao của Liên Xô

Từng bước thiết lập cấu hình quan hệ giới tính nước ngoài giao với một số trong những nước láng giềng ngơi nghỉ châu Á với châu Âu.Từng bước phá tan vỡ cơ chế bao vây, cô lập về tài chính cùng ngoại giao của các nước đế quốc.

=> Vị chũm Liên Xô càng ngày càng nâng cao trên trường quốc tế


Chuyên mục: Kiến thức thú vị