Bài 110 trang 49 sgk toán 6 tập 2

Áp dụng tính chất các phép tính với nguyên tắc vết ngoặc để tính quý giá các biểu thức sau:

(A = 11dfrac313 - left( 2dfrac47 + 5dfrac313 ight))

(B = left( 6dfrac49 + 3dfrac711 ight) - 4dfrac49)

(C = dfrac-57 . dfrac211 + dfrac-57 . dfrac911 + 1dfrac57 )

(D = 0,7 . 2dfrac23 . trăng tròn . 0,375 . dfrac528)

(E = left( -6,17 + 3dfrac59 - 2dfrac3697 ight) . left( dfrac13 - 0,25 - dfrac112 ight))
Bạn đang xem: Bài 110 trang 49 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Những biểu thức chứa số thập phân ta đảo sang phân số rồi triển khai phnghiền tính

Bài giải:

(eginalign A &= 11dfrac313 - left( 2dfrac47 + 5dfrac313 ight) \ &= 11dfrac313 - 2dfrac47 - 5dfrac313 \ và = 11dfrac313 - 5dfrac313 - 2dfrac47 \ &= 6 - 2dfrac47 \ &= 5dfrac77 - 2dfrac47 \ &= 3dfrac37 endalign)

(eginalign B &= left( 6dfrac49 + 3dfrac711 ight) - 4dfrac49 \ &= 6dfrac49 + 3dfrac711 - 4dfrac49 \ &= left( 6dfrac49 - 4dfrac49 ight) + 3dfrac711 \ &= 2 + 3dfrac711 \ &= 5dfrac711 endalign)

(eginalign C &= dfrac-57 . dfrac211 + dfrac-57 . dfrac911 + 1dfrac57 \ &= dfrac-57 left( dfrac211 + dfrac911 ight) + 1dfrac57 \ &= dfrac-57 + 1dfrac57 \ & = 1dfrac57 - dfrac57 = 1 endalign)

( eginalign D &= 0,7 . 2dfrac23 . trăng tròn . 0,375 . dfrac528 \ và = dfrac710. dfrac83. đôi mươi . dfrac38. dfrac528 \ &= dfrac7 . 8 . đôi mươi . 3 . 510 . 3 . 8 . 28 \ &= dfrac52 endalign)

(eginalign E &= left( -6,17 + 3dfrac59 - 2dfrac3697 ight) . left( dfrac13 - 0,25 - dfrac112 ight) \ &= left( -6,17 + 3dfrac59 - 2dfrac3697 ight) . left( dfrac13 - dfrac14 - dfrac112 ight) \ &= left( -6,17 + 3dfrac59 - 2dfrac3697 ight). left( dfrac4 - 3 - 112 ight) \ &= left( -6,17 + 3dfrac59 - 2dfrac3697 ight) . 0 \ &= 0 endalign )


Xem video bài bác giảng và có tác dụng thêm bài xích rèn luyện về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học xuất sắc hơn.
*Xem thêm: Viết Phương Trình Hình Chiếu Vuông Góc Của Đường Thẳng Lên Mặt Phẳng (P)

Tham mê khảo giải mã các bài tập Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Luyện tập trang 47 - Luyện tập trang 48 khác • Giải bài 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những phân số sau... • Giải bài bác 95 trang 46 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 Viết những hỗn số sau... • Giải bài 96 trang 46 - SGK Tân oán lớp 6 tập 2 So sánh các phân... • Giải bài 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét (viết kết... • Giải bài bác 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Dùng phần trăm với ký kết... • Giải bài 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Lúc cùng nhị lếu... • Giải bài bác 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý giá của biểu... • Giải bài bác 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Thực hiện phnghiền nhân... • Giải bài 102 trang 47 - SGK Tân oán lớp 6 tập 2 quý khách Hoàng làm phép... • Giải bài bác 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) khi chia một trong những... • Giải bài bác 104 trang 47 - SGK Tân oán lớp 6 tập 2 Viết những phân số sau... • Giải bài xích 105 trang 47 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 Viết các Xác Suất sau... • Giải bài bác 106 trang 48 - SGK Tân oán lớp 6 tập 2 Hoàn thành những phnghiền tính... • Giải bài xích 107 trang 48 - SGK Tân oán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac13... • Giải bài 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hoàn thành những phnghiền tính... • Giải bài bác 109 trang 49 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 Tính bằng nhì cách:(a) ,,... • Giải bài xích 110 trang 49 - SGK Tân oán lớp 6 tập 2 Áp dụng tính chất các... • Giải bài 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm số nghịch hòn đảo... • Giải bài 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm soát những phép... • Giải bài xích 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy đánh giá các phép... • Giải bài 114 trang 50 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 Tính:((-3,2) ....
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán thù 6 theo chương •Chương thơm 1: Ôn tập cùng té túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương thơm 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương thơm 2: Số ngulặng - Số học tập •Cmùi hương 3: Phân số - Số học tập


Xem thêm: 10+ Cách Phối Giày Với Quần Áo Nam Đẹp Miễn Bàn, Khám Phá: Giày Nam Màu Gì Dễ Mặc Quần Áo

Bài trước Bài sau

Chuyên mục: Kiến thức thú vị