Bài 2 trang 55 toán 12

Giải bài bác 2 trang 55 SGK Giải tích 12. Cho a, b là những số thực dương. Viết các biểu thức dưới dạng lũy vượt với số mũ hữu tỉ:


LG a

a) (a^frac13). (sqrta);

Phương thơm pháp giải:

Sử dụng các bí quyết của hàm lũy thừa nhằm tính: (a^n.b^n=(ab)^n; , , a^m.a^n=a^m+n; \(a^m)^n=a^mn; frac1a=a^-1;\ sqrta^m = a^fracmn;;;a^m:a^n = a^m - n.)

Lời giải bỏ ra tiết:

a)(a^frac13). (sqrta = a^frac13. a^frac12=a^frac13+frac12 = a^frac56).

Bạn đang xem: Bài 2 trang 55 toán 12


LG b

b) (b^frac12.b ^frac13. sqrt<6>b);

Lời giải bỏ ra tiết:

b) (b^frac12.b ^frac13. sqrt<6>b = b^frac12.b ^frac13. b^frac16= b^frac12+ frac13+ frac16= b) .

Xem thêm: Cho A= (M;M ) ; B=(3;5) A) Tìm M Để A Giao B Khác Rỗng Biết A=


LG c

c) (a^frac43) : (sqrt<3>a);

Lời giải chi tiết:

c) (a^frac43) : (sqrt<3>a= a^frac43: a^frac13=a^frac43-frac13 = a.)


LG d

d) (sqrt<3>b) : (b^frac16) ;

Lời giải chi tiết:

d) (sqrt<3>b) : (b^frac16 = b^frac13 : b^frac16 =b^frac13-frac16= b^frac16).

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 170 Ôn Tập Giải Toán Lớp 5 Ôn Tập Về Giai Toán

tinycollege.edu.vn


*
Bình luận
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*

Vấn đề em chạm chán cần là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh gọi Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp Loigiaitốt.com


Cảm ơn chúng ta sẽ thực hiện Loigiaigiỏi.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì nhằm bạn mang đến bài viết này 5* vậy?

Vui lòng vướng lại công bố để ad rất có thể tương tác cùng với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

Đăng cam kết để thừa nhận giải thuật xuất xắc và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaituyệt.com gửi các thông báo cho chúng ta để cảm nhận những giải thuật tuyệt cũng giống như tư liệu miễn mức giá.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị