Bài 2 trang 88 sgk toán 10

     

Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} \ge 0\\\sqrt {x + 8} \ge 0\end{array} \right.\) \( \Rightarrow {x^2} + \sqrt {x + 8} \ge 0,\forall x \ge - 8\)

\( \Rightarrow {x^2} + \sqrt {x + 8} > - 3,\forall x \ge - 8\)

Vậy bất phương trình \({x^2} + \sqrt {x + 8} \le - 3\) vô nghiệm.
Bạn đang xem: Bài 2 trang 88 sgk toán 10

LG b

\(\sqrt{1+2(x-3)^{2}}+\sqrt{5-4x+x^{2}} \dfrac{3}{2}\)

\( \Rightarrow \) BPT \(\sqrt {1 + 2{{\left( {x - 3} \right)}^2}} + \sqrt {5 - 4x + {x^2}} 1.\)

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt{1+x^{2}}-\sqrt{7+x^{2}}> 1\)

Vì \(1 1\) vô nghiệm.

tinycollege.edu.vn
*
Bình luận
Bài tiếp theo
*

Các bài liên quan: - Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Xem thêm: Top 10 Cách Phối Đồ Nam Da Ngăm Nên Mặc Áo Màu Gì Để Không Bị "Dìm"


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp tinycollege.edu.vn
Cảm ơn bạn đã sử dụng tinycollege.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?


Chuyên mục: Kiến thức thú vị