Bài 23 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Chứng minc rằng:((a + b)^2 = (a – b)^2 + 4ab)((a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab)Áp dụng:a) Tính((a - b)^2,) biết(a + b = 7) và(a.b = 12.)b) Tính((a + b)^2,) biết(a - b = 20) và(a.b = 3.)
Bạn đang xem: Bài 23 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn:

Áp dụng hằng đẳng thức:((a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2; ,,, (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2)

Bài giải

Chứng minh:((a + b)^2 = (a - b)^2 - 4ab)

Biến đổi vế trái :((a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2 + 4ab = (a - b)^2 + 4ab)

Vậy((a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab)

Hoặc biến đổi vế phải:((a - b)^2 + 4ab = a^2 - 2ab + b^2 + 4ab = a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2)

Vậy((a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab)

Chứng minh:((a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab)

Biến đổi vế phải:((a + b)^2 - 4ab = a^2 + 2ab + b^2 - 4ab = a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2)

Vậy((a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab)

Áp dụng, tính:

a)((a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab = 7^2 - 4.12 = 49 -48 = 1)

b)((a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab = 20^2 + 4.3 = 400 + 12 = 412)


*

Tđắm đuối khảo lời giải các bài bác tập Luyện tập trang 12 khác • Giải bài xích 20 trang 12 - SGK Toán thù 8 Tập 1 Nhận xét sự đúng, sai... • Giải bài 21 trang 12 - SGK Tân oán 8 Tập 1 Viết các đa thức sau... • Giải bài bác 22 trang 12 - SGK Tân oán 8 Tập 1 Tính... • Giải bài xích 23 trang 12 - SGK Tân oán 8 Tập 1 Chứng minch rằng:((a +... • Giải bài xích 24 trang 12 - SGK Toán thù 8 Tập 1 Tính cực hiếm của biểu... • Giải bài xích 25 trang 12 - SGK Toán thù 8 Tập 1 Tính:a)((a + b...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Cmùi hương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Cmùi hương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Cmùi hương 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác - Hình học tập 8 •Cmùi hương 3: Pmùi hương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Cmùi hương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Cmùi hương 4: Bất phương thơm trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương thơm 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn - Hình học tập 8
Bài trước Bài sau
Giúp bạn học giỏi giờ Anh
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Luyện tập trang 12
• Giải bài trăng tròn trang 12 - SGK Tân oán 8 Tập 1 • Giải bài xích 21 trang 12 - SGK Toán thù 8 Tập 1 • Giải bài xích 22 trang 12 - SGK Tân oán 8 Tập 1 • Giải bài bác 23 trang 12 - SGK Tân oán 8 Tập 1 • Giải bài bác 24 trang 12 - SGK Tân oán 8 Tập 1 • Giải bài 25 trang 12 - SGK Toán thù 8 Tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán thù 8
Chương 1: Phxay nhân và phxay chia đa thức Chương thơm 1: Tứ đọng giác Cmùi hương 2: Phân thức đại số Cmùi hương 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác Chương 3: Pmùi hương trình bậc nhất một ẩn Chương thơm 3: Tam giác đồng dạng Chương thơm 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Tân oán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán thù 8 Tập 2
+ Mlàm việc rộng lớn coi đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7


Xem thêm: Áo Thun Nam Cho Người Mập Người Béo Bụng Bự, Áo Thun Nam Dành Cho Người Béo Người Mập Chất

Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài bác tập Môn Vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinc Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn Tiếng Anh
Học giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Tân oán lớp 3 Tân oán lớp 4 Tân oán lớp 5
Tân oán lớp 6 Tân oán lớp 7 Toán thù lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Hãy Đọc Ngay Bài Này Nếu Bạn Đang Yêu Bạn Gái Hơn Tuổi Về Ra Mắt, Mẹ Đòi

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12

Chuyên mục: Kiến thức thú vị