Bài 27 trang 72 sgk toán 8 tập 2

Luyện tập Bài §4. Hai tam giác đồng dạng, Chương III – Tam giác đồng dạng, sách giáo khoa tân oán 8 tập nhị. Nội dung bài giải bài bác 26 27 28 trang 72 sgk toán 8 tập 2 bao hàm tổng phù hợp bí quyết, lý thuyết, phương thức giải bài xích tập phần hình học có vào SGK toán thù sẽ giúp đỡ các em học viên học tập tốt môn tân oán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 27 trang 72 sgk toán 8 tập 2

Lý thuyết

1. Định nghĩa

Tam giác A’B’C’ Điện thoại tư vấn là đồng dạng cùng với tam giác AB nếu:

(eginarrayl widehat A’ = widehat A;,,,,widehat B’ = widehat B;,,,,widehat C’ = widehat C;\ fracA’B’AB = fracA’C’AC = fracB’C’BC. endarray)

Kí hiệu: (Delta A’B’C’ sim Delta ABC) .

Tỉ số những cạnh tương xứng là (fracA’B’AB = fracA’C’AC = fracB’C’BC = k) Điện thoại tư vấn là tỉ số đồng dạng.

Lưu ý: Lúc viết kí hiều đồng dạng ta viết theo sản phẩm công nghệ từ bỏ các cặp đỉnh khớp ứng.

Một số tính chất:

Mỗi tam giác đồng dạng với chủ yếu nó.

Nếu (Delta A’B’C’simDelta ABC) thì (Delta ABCsimDelta A’B’C’).

Nếu (Delta A”B”C”simDelta A’B’C’) và (Delta A”B”C”simDelta ABC) thì (Delta ABCsimDelta A’B’C’).

2. Định lí

Nếu một đường thẳng giảm hai cạnh của một tam giác với tuy vậy tuy nhiên với cạnh sót lại thì nó sản xuất thành một tam giác bắt đầu đồng dạng với tam giác đang đến.

*

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài xích 26 27 28 trang 72 sgk tân oán 8 tập 2. Các chúng ta hãy xem thêm kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

tinycollege.edu.vn trình làng cùng với chúng ta vừa đủ cách thức giải bài bác tập phần hình học tập 8 kèm bài xích giải chi tiết bài bác 26 27 28 trang 72 sgk toán 8 tập 2 của Bài §4. Hai tam giác đồng dạng vào Chương thơm III – Tam giác đồng dạng mang lại các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài xích giải từng bài tập chúng ta coi bên dưới đây:

*
Giải bài bác 26 27 28 trang 72 sgk toán 8 tập 2

1. Giải bài xích 26 trang 72 sgk Toán 8 tập 2

Cho tam giác (ABC) vẽ tam giác (A’B’C’) đồng dạng với tam giác (ABC) theo tỉ số đồng dạng là (k = dfrac23)

Bài giải:

*

Trên cạnh (AB) lấy điểm (M) làm thế nào để cho (AM= dfrac23AB.)

Từ (M) kẻ đường tuy vậy song cùng với (BC) giảm (AC) tại (N).

Xem thêm: Viết Một Bức Thú Ngắn Cho Bạn Ở Nước Ngoài, Viết Thư Cho Một Người Bạn Nước Ngoài

Ta tất cả (∆AMN) ∽ (∆ABC) theo tỉ số đồng dạng (k=dfrac23)

♦ Dựng (∆A’B’C’ = ∆AMN) (theo trường đúng theo cạnh cạnh cạnh)

– Dựng tia (A’x), bên trên tia (A’x) rước (B’) làm thế nào cho (A’B’ = AM)

– Dựng cung tròn trọng tâm (A’) bán kính (AN) với cung tròn vai trung phong (B’) nửa đường kính (MN), hai cung tròn cắt nhau trên (C’)

– Nối (A’C’, B’C’) ta được tam giác (A’B’C’) đề xuất dựng.

Mà (∆AMN) ∽ (∆ABC) theo tỉ số đồng dạng (k=dfrac23) đề xuất (∆A’B’C’) ∽ (∆ABC) theo tỉ số đồng dạng (k=dfrac23).

2. Giải bài bác 27 trang 72 sgk Toán thù 8 tập 2

Từ M trực thuộc cạnh AB của tam giác ABC cùng với $AM= frac12.MB$. Kẻ các tia tuy vậy song cùng với AC, BC bọn chúng giảm BC cùng AC theo lần lượt trên L với N.

a) Nêu tất cả những cặp tam giác đồng dạng.

b) Đối cùng với từng cặp tam giác đồng dạng, hãy viết những cặp góc đều nhau với tỉ số đồng dạng tương ứng.

Bài giải:

*

a) Trong tam giác ABC có:

MN // BC (gt) ⇒ ∆AMN ∽ ∆ABC (định lí) (1)

ML // AC (gt) ⇒ ∆MBL ∽ ∆ABC (định lí) (2)

Từ (1) (2) ⇒ ∆AMN ∽ ∆MLB (tính chất)

b) Ta có:

∆AMN ∽ ∆ABC ⇒ (widehatAMN = widehatABC; widehatANM = widehatACB)

cùng tỉ số đồng dạng: (k_1=fracAMAB = frac13)

∆MBL ∽ ∆ABC ⇒ (widehatMBL = widehatBAC,widehatMLB= widehatACB)

với tỉ số đồng dạng: (k_2=fracMBAB = frac23)

∆AMN ∽ ∆MLB có:

(widehatMAN = widehatBML, widehatAMN = widehatMBL, widehatANM = widehatMLB)

cùng tỉ số đồng dạng: (k_3=fracAMMB= frac12)

3. Giải bài 28 trang 72 sgk Toán 8 tập 2

(∆A’B’C’) ∽ (∆ABC) theo tỉ số đồng dạng (k= dfrac35).

a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác sẽ mang đến.

b) Cho biết chu vi của hai tam giác bên trên là (40) dm, tính chu vi của mỗi tam giác.

Xem thêm: Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc 2 Lop 9, Cách Vẽ Parabol

Bài giải:

*

a) (∆A’B’C’) ∽ (∆ABC) theo tỉ số đồng dạng (k= dfrac35) (gt)

( Rightarrow dfracA’B’AB = dfracB’C’BC = dfracC’A’CA = dfrac35) (đặc thù hai tam giác đồng dạng)

Áp dụng đặc điểm của dãy tỉ số đều bằng nhau ta có:

(dfracA’B’AB = dfracB’C’BC = dfracC’A’CA)(,= dfracA’B’+B’C’+C’A’AB+BC+CA)(,= dfracC_A’B’C’C_ABC= dfrac35)

Vậy tỉ số chu vi của (∆A’B’C’) và (∆ABC) là (dfrac35).

b) Vì (dfracC_A’B’C’C_ABC= dfrac35) cơ mà (C_ABC- C_A’B’C’ = 40,dm)

Áp dụng đặc điểm của dãy tỉ số đều bằng nhau ta có:

( dfracC_ABC5= dfracC_A’B’C’3 )(,=dfracC_ABC – C_A’B’C’5 – 3)(,= dfrac402= 20)

( Rightarrow C_ABC= 5.20=100, dm)

(C_A’B’C’= đôi mươi.3=60, dm)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm cho bài xích xuất sắc cùng giải bài tập sgk toán thù lớp 8 với giải bài xích 26 27 28 trang 72 sgk toán thù 8 tập 2!


Chuyên mục: Kiến thức thú vị