Bài 32 trang 77 sgk toán 8 tập 2

Trên một cạnh của góc(xOy) (góc (xOy ≠ 180^o)), đặt những đoạn thẳng(OA = 5centimet,, OB = 16centimet.) Trên cạnh thiết bị nhị của góc đó, đặt những đoạn thẳng(OC = 8centimet, ,OD = 10centimet.)

a) Chứng minch hai tam giác(OCB) và(OAD) đồng dạng.

Bạn đang xem: Bài 32 trang 77 sgk toán 8 tập 2

b) Điện thoại tư vấn giao điểm của những cạnh(AD) và(BC) là(I,) minh chứng rằng nhị tam giác(IAB) và(ICD ) bao gồm những góc đều bằng nhau từng đôi một.

Xem thêm: Tôi Gửi 100 Triệu Lãi Bao Nhiêu 1 Tháng ?


Hướng dẫn:

Bước 1: Tính các tỉ số(dfracOCOA; dfracOBOD)

Cách 2: Xét nhì tam giác OCB và OAD, minh chứng hai tam giác đồng dạng theo trường hợp đồng dạng sản phẩm công nghệ hai.

Xem thêm: 3 Vạn Là Bao Nhiêu ? 1 Vạn Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam 1 Vạn Bằng Bao Nhiêu

*

(a) ,, extTa có: \ dfracOCOA = dfrac85 ,,,, (1) \ dfracOBOD = dfrac1610 = dfrac85 ,,,, (2) \ Từ (1) với (2) Rightarrow dfracOCOA = dfracOBOD \ extXét ΔOCB ,, extvà , ΔODA , extcó: \ dfracOCOA = dfracOBOD ,, ext(chứng tỏ trên) \ widehatO ,, extchung \ Rightarrow ΔOCB acksim ΔOAD ,, ext(c.g.c) \ b) ΔOCB ackslặng ΔOAD ,, ext(chứng minh trên) \ Rightarrow widehatOBC = widehatODA ext(cặp góc tương ứng) ,,,, (3) \ extLại có:, widehatAIB = widehatCID ,, ext (đối đỉnh),,,, (4) \ widehatBAI = 180^o - (widehatOBC + widehatAIB) ,,,, (5) \ widehatDCI = 180^o - (widehatODA + widehatCID) ,,,, (6) \ extTừ , (3), , (4), , (5), , (6) Rightarrow widehatBAI = widehatDCI)


Xem Clip bài giảng với làm cho thêm bài xích luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này nhằm học tập xuất sắc rộng.

Chuyên mục: Kiến thức thú vị