Bài 4 trang 12 sgk hình học 10

     

Cho tam giácABC. Bên không tính tam giác vẽ các hình bình hànhABIJ, BCPQ, CARS. Chứng minh rằngRJ→ + IQ→ +PS→= 0→.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 12 sgk hình học 10


Cách 1 : Ta xét tổngRJ→+JI→+IQ→+QP→+PS→+SR→=RR→=0→(1)

Mặt khác, ta cóABIJ, BCPQ  và CARS là những hình bình hành nên:

JI→  = AB→

QP→ =BC→

SR→ = CA→

⇒JI→+QP→+SR→=AB→+BC→+CA→=AA→=0→(2)

Từ (1) cùng (2) suy ra :RJ→ + IQ→ +PS→= 0→.(đpcm)

Cách 2 :

VT=RJ→ + IQ→ +PS→=RA→+AJ→+IB→+BQ→+PC→+CS→=RA→+CS→+AJ→+IB→+BQ→+PC→=      0→      +      0→    +     0→=0→.

Xem thêm: Cách Hít Thở Khi Chạy Bền - Hướng Dẫn Hít Thở Đúng Cách Khi Chạy Bộ


Bài 1 Trang 12 SGK Hình Học 10
Bài 2 Trang 12 SGK Hình Học 10
Bài 3 Trang 12 SGK Hình Học 10
Bài 5 Trang 12 SGK Hình Học 10
Bài 6 Trang 12 SGK Hình Học 10
Bài 7 Trang 12 SGK Hình Học 10
Bài 8 Trang 12 SGK Hình Học 10
Bài 9 Trang 12 SGK Hình Học 10
Bài 10 Trang 12 SGK Hình Học 10
Bài trước
Bài tiếp theo
Góp ý, báo lỗi
Các quan niệm
Bài 3: Tích của vectơ cùng với một số trong những
Các môn khác
Văn mẫu mã lớp 10
Đại Số lớp 10
Hình Học lớp 10
Hóa Học lớp 10
Vật Lý lớp 10
Tiếng Anh lớp 10
Tiếng Anh lớp 10 mới
Sinc Học lớp 10
Giáo Dục Công Dân 10
Địa Lý lớp 10
Tin Học lớp 10
Lịch Sử lớp 10
Công Nghệ lớp 10
Ngữ Văn lớp 10
Góp ý, báo lỗi ×
Góp ý của người sử dụng đã có được gửi đi, rất cảm ơn.
Chọn sự việc chạm chán phải:
Nhập nội dung gửi đi
Hủy Gửi đi
Cmùi hương I: Vectơ
Chương thơm II: Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ Và Ứng Dụng.
Cmùi hương III: Phương thơm Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng.
Ôn Tập Cuối Năm: Hình Học 10
Giải bài bác tập sgk lớp 12 Giải bài bác tập sgk lớp 11 Giải bài bác tập sgk lớp 10 Tải phầm mềm giải bài tập sgk Văn chủng loại Blog
Quyền riêng biệt bốn | Điều khoản áp dụng
Kết nối với bọn chúng tôi
*

Tải vận dụng giải bài xích tập SGK
*
*

*

Tải ngay lập tức ×
Ứng dụng tinycollege.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức thú vị