Bài 6 trang 62 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích tập trang 62, 63 bài 2 Định lí đảo cùng hệ quả của định lí Talet Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 6: Tìm các cặp con đường trực tiếp song tuy nhiên vào hình 13 và lý giải bởi vì sao chúng tuy vậy tuy nhiên...

Bạn đang xem: Bài 6 trang 62 sgk toán 8 tập 2


Bài 6 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm những cặp mặt đường thẳng tuy vậy tuy nhiên vào hình 13 và phân tích và lý giải vì sao chúng tuy nhiên song.

*

Giải:

Trên hình 13a ta có:

(fracAPPB) = (frac38); (fracAMMC)= (frac515) = (frac13) vì (frac38) ≠ (frac13) nên (fracAPPB) ≠ (fracAMMC) => PM cùng MC không tuy vậy tuy nhiên.

Ta có (left.eginmatrix &fracCNNB=frac217=3 \ & fracCMMA=frac155=3 endmatrix ight} => fracCMMA=fracCNNB) => MN//AB

Trong hình 13b 

Ta có: (fracOA"A"A) = (frac23); (fracOB"B"B) = (frac34,5) = (frac23) 

=> (fracOA"A"A) = (fracOB"B"B) => A"B" // AB (1)

Mà (widehatB"A"O) = (widehatOA"B") lại so le trong

Suy ra A"B" // A"B" (2)

Từ 1 cùng 2 suy ra AB // A"B" // A"B"

Bài 7 trang 62 - Sách giáo khoa toán thù 8 tập 2

 Tính những độ dài x,y trong hình 14.

*

Giải:

* Trong hình 14a

MN // EF => (fracMNEF) = (fracMDDE)

nhưng DE = MD + ME = 9.5 + 28 = 37.5

Nên (frac8x) = (frac9,537,5) => x= (frac8.37.59.5) = (frac60019) ≈ 31,6

* Trong hình 14b

Ta gồm A"B" ⊥ AA"(gt) và AB ⊥ AA"(gt)

=> A"B" // AB => (fracA"OOA) = (fracA"B"AB) hay (frac36) = (frac4,2x)

x = (frac6.4,23) = 8.4

∆ABO vuông trên A

=> OB2 = y2 = OA2 + AB2

=> y2 = 62+ 8,42

=> y2 = 106,56

=> y ≈ 10,3

Bài 8 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

a) Để bỏ ra đoạn trực tiếp AB thành bố đoạn cân nhau, fan ta đang có tác dụng nhỏng hình 15.

Hãy biểu hiện biện pháp có tác dụng trên và phân tích và lý giải vị sao những đoạn AC,CD,DB bởi nhau?

b) Bằng bí quyết tựa như, hãy bỏ ra đoạn thẳng AB mang đến trước thành 5 đoạn đều nhau. Hỏi có cách làm sao khác cùng với giải pháp làm cho trên mà vẫn có thể chia đoạn AB đến trước thành 5 đoạn bởi nhau?

*

Giải: 

a) Mô tả phương pháp làm:

Vẽ đoạn PQ song tuy vậy với AB. PQ gồm độ lâu năm bởi 3 đối kháng vị

- Xác định giao điểm O của nhì đoạn trực tiếp PB và QA.

- Vẽ các mặt đường thẳng EO, FO cắt AB trên C cùng D.

Xem thêm: Nền Văn Minh Phương Tây Cổ Đại, Văn Minh Hy

Chứng minc AC=CD=DB

∆OPE và ∆OBD bao gồm PE//DB nên (fracDBPE) = (fracODOE) (1)

∆OEF và ∆ODC có PE // CD nên (fracCDEF) = (fracODOE) (2)

Từ 1 với 2 suy ra:

(fracDBPE) = (fracCDEF) nhưng PE = EF cần DB = CD.

Chứng minh tương tự: (fracACDF) = (fracCDEF) phải AC = CD.

Vây: DB = CD = AC.

b) Tương từ phân chia đoạn thẳng AB thành 5 đoạn đều bằng nhau tiến hành như hình mẫu vẽ sau:

Ta có thể chia đoạn thẳng AB thành 5 đoạn thẳng bằng nhau nlỗi giải pháp sau:

Vẽ 6 con đường thẳng song tuy vậy bí quyết các nhau( hoàn toàn có thể dùng thước nhựa kẻ nhằm vẽ liên tiếp). Đặt đầu mút ít A cùng B ngơi nghỉ hai tuyến phố thẳng xung quanh cùng thì các con đường thẳng tuy vậy tuy nhiên căt AB tạo thành 5 phần đều bằng nhau. 

Bài 9 trang 63 - Sách giáo khoa toán thù 8 tập 2

 Cho tam giác ABC và điểm D bên trên cạnh AB làm thế nào để cho AD= 13,5centimet, DB= 4,5centimet. Tính tỉ số những khoảng cách từ điểm A và B cho cạnh AC

Giải:

điện thoại tư vấn DH và BK theo lần lượt là khoảng cách trường đoản cú B với D mang đến cạnh AC.

Ta gồm DH // BK (cùng vuông góc cùng với AC)

=> (fracDHBK) = (fracADAB) 

Mà AB = AD + DB

=> AB = 13,5 + 4,5 = 18 (cm)

Vậy (fracDHBK) = (frac13,518) = (frac34)

Vậy tỉ số khoảng cách trường đoản cú điểm D cùng B mang lại AC bằng (frac34)

Bài 10 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tam giác ABC bao gồm đường cao AH. Đường trực tiếp d tuy vậy tuy nhiên cùng với BC, cắt các cạnh AB,AC cùng đường cao AH theo vật dụng từ tại các điểm B", C" với H"(h.16)

a) Chứng minc rằng:

(fracAH"AH) = (fracB"C"BC).

b) Áp dụng: Cho biết AH" = (frac13) AH và ăn mặc tích tam giác ABC là 67.5 cm2

Tính diện tích S tam giác AB"C".

Xem thêm:

*

Giải:

a) Chứng minh (fracAH"AH) = (fracB"C"BC) 

Vì B"C" // với BC => (fracB"C"BC) = (fracAB"AB) (1)

Trong ∆ABH tất cả BH" // BH => (fracAH"AH) = (fracAB"BC) (2)

Từ 1 cùng 2 => (fracB"C"BC) = (fracAH"AH)

b) B"C" // BC mà lại AH ⊥ BC cần AH" ⊥ B"C" giỏi AH" là mặt đường cao của tam giác AB"C".

Áp dụng công dụng câu a) ta có: AH" = (frac13) AH

(fracB"C"BC) = (fracAH"AH) = (frac13) => B"C" = (frac13) BC

=> SAB’C’= (frac12) AH".B"C" = (frac12).(frac13)AH.(frac13)BC


Chuyên mục: Kiến thức thú vị