Bài 75 trang 40 sgk toán 9 tập 1

Sử dụng cách làm

*
 và các hằng đẳng thức nhằm thay đổi đối chiếu những tử (mẫu) thành nhân tử ( nếu có thể) để rút ít gọn.

Lời giải chi tiết:

*


*

*
với a, b dương và a ≠b

Pmùi hương pháp giải:

Sử dụng bí quyết

*
 cùng những hằng đẳng thức nhằm biến hóa so với những tử (mẫu) thành nhân tử ( giả dụ gồm thể) nhằm rút ít gọn gàng.

Lời giải chi tiết:

*


*

*
với a ≥ 0 với a ≠1

Phương thơm pháp giải:

Sử dụng cách làm

*
 và các hằng đẳng thức để chuyển đổi so với các tử (mẫu) thành nhân tử ( nếu như gồm thể) nhằm rút gọn gàng.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị