Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

     
*
Câu hỏi 1 trang 115 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 115 SGK Hình học 11. Cho điểm O và đường thẳng a...

Bạn đang xem: Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

Xem chi tiết


*
Câu hỏi 2 trang 115 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 115 SGK Hình học 11. Cho điểm O và mặt phẳng (α)....

Xem chi tiết


*
Câu hỏi 5 trang 116 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 116 SGK Hình học 11. Cho tứ diện đều ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh BC và AD. Chứng minh rằng: MN ⊥ BC và MN ⊥ AD (h.3.42)...

Xem chi tiết


*
Câu hỏi 4 trang 116 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 116 SGK Hình học 11. Cho hai mặt phẳng (α) và (β)...

Xem chi tiết


*
Câu hỏi 3 trang 116 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 115 SGK Hình học 11. Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (α)....

Xem chi tiết


*
Câu hỏi 6 trang 118 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 6 trang 118 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là bé nhất ...

Xem chi tiết


*
Bài 1 trang 119 sgk Hình học 11

Giải bài 1 trang 119 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?...

Xem chi tiết


*
Bài 2 trang 119 sgk hình học 11

Giải bài 2 trang 119 SGK Hình học 11. Cho tứ diện S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H, K lần lượt là trực tâm của tam giác ABC và SBC...

Xem thêm: Cách Làm Hộp Đựng Bút Bằng Giấy Đơn Giản, Tự Làm Hộp Bút Bằng Giấy Cực Đơn Giản Đẹp Mắt

Xem chi tiết


*
Bài 3 trang 119 sgk Hình học 11

Giải bài 3 trang 119 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A"B"C"D"cạnh a....

Xem chi tiết


*
Bài 4 trang 119 sgk Hình học 11

Giải bài 4 trang 119 SGK Hình học 11. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" có AB = a, BC= b, CC" = c...

Xem chi tiết


*
Bài 5 trang 119 sgk Hình học 11

Giải bài 5 trang 119 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A"B"C"D" cạnh a...

Xem chi tiết


*
Bài 6 trang 119 sgk Hình học 11

Giải bài 6 trang 119 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng nếu đường thẳng nối trung điểm hai cạnh AB và CD...

Xem chi tiết


*
Bài 7 trang 120 sgk Hình học 11

Giải Bài 7 trang 120 (Khoảng cách) SGK Hình học 11. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a...

Xem chi tiết


*
Bài 8 trang 120 sgk Hình học 11

Giải bài 8 trang 120 SGK Hình học 11. Cho tứ diện đều ABCD cạnh a...

Xem chi tiết


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài
*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép tinycollege.edu.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị