Bài tập đa thức lớp 7

     
*
Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 37 SGK Tân oán 7 Tập 2

Trả lời thắc mắc 1 Bài 5 trang 37 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy viết một đa thức với chứng thật các hạng tử của nhiều thức đó.
Bạn đang xem: Bài tập đa thức lớp 7

*
Trả lời thắc mắc 2 Bài 5 trang 37 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời thắc mắc 2 Bài 5 trang 37 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy thu gọn nhiều thức sau...


*
Trả lời thắc mắc 3 Bài 5 trang 38 SGK Toán thù 7 Tập 2

Trả lời thắc mắc 3 Bài 5 trang 38 SGK Toán 7 Tập 2. Tìm bậc của đa thức


*
Bài 24 trang 38 sgk tân oán 7 - tập 2

Giải bài bác 24 trang 38 SGK Toán 7 tập 2. Hãy viết biểu thức đại số bộc lộ số chi phí mua:


*
Bài 25 trang 38 sgk toán thù 7 - tập 2

Giải bài xích 25 trang 38 SGK Toán 7 tập 2. Tìm bậc của mỗi đa thức sau:
Xem thêm: Tác Phẩm: Một Thức Quà Của Lúa Non Cốm Của Thạch Lam, Một Thứ Quà Của Lúa Non: Cốm

*
Bài 26 trang 38 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài xích 26 trang 38 SGK Toán thù 7 tập 2. Thu gọn nhiều thức sau:


*
Bài 27 trang 38 sgk tân oán 7 - tập 2

Giải bài 27 trang 38 SGK Toán 7 tập 2. Thu gọn rồi tính quý hiếm của nhiều thức P tại


*
Bài 28 trang 38 sgk toán thù 7 - tập 2

Giải bài bác 28 trang 38 SGK Tân oán 7 tập 2. Ai đúng ? Ai sai ?


*
Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề hàng đầu - Bài 5 - Chương thơm 4 – Đại số 7


*
Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương thơm 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - Bài 5 - Chương thơm 4 – Đại số 7


Chuyên mục: Kiến thức thú vị