Bài tập either neither có đáp án

     

tinycollege.edu.vn xin giới thiệu mang lại các em tài liệuÔn tập kỹ năng về too/ so cùng either/ neithernhằm mục đích giúp các em rèn luyện vàchuẩn bị giỏi cho kì thi sắp tới. Hi vọng rằng đây đang là tư liệu có ích cho những em, chúc những em đạt thành tựu cao trong học hành.

Bạn đang xem: Bài tập either neither có đáp án


a. TOO/SO: cặp này chỉ cần sử dụng cho câu sở hữu nghĩa xác minh.

TOO: sử dụng cuối câu.

A: I LOVE YOU. (anh yêu thương em)B: I LOVE YOU, TOO. (em cũng yêu anh)

SO: luôn luôn dẫn đầu câu và nó đề xuất mượn trợ động tự phù hợp kèm theo sau nó và đứng ngay tức thì trước công ty ngữ.

VD 1:

A: I LOVE ENGLISH. (tôi ưa thích giờ Anh)B: SO DO I.(tôi cũng vậy) (vày câu A nói cần sử dụng hiện giờ đối chọi nên động từ bỏ hay, cho nên vì vậy trợ động tự là DO đến công ty ngữ là I)

VD 2:

A: I AM A STUDENT. (tôi là sinch viên)B: SO IS MY YOUNGER BROTHER (em trai tôi cũng vậy). (Do câu tín đồ nói trước dùng AM, nên yêu cầu mượng IS đứng sao SO đến phù hợp với MY YOUNGER BROTHER, là danh trường đoản cú số ít)

VD 3:

A: I WENT TO LE HONG PHONG HIGH SCHOOL. (tôi đã học ngôi trường Lê HồngPhong)B: SO DID I. (tôi cũng vậy) (vì chưng câu bạn nói trước dùng thì thừa khứ đọng solo, cần trợ độngtrường đoản cú tương xứng đặt sau SO bắt buộc là DID)

VD 4:

A: I HAVE BEEN TO THAILAND. (tôi đã làm được đi Thái Lan)B: SO HAVE I. (tôi cũng vậy)(Do câu fan nói trước dùng thì hiện thời kết thúc cần trợ hễ từ bỏ buộc phải mượn để tại vị sau SO buộc phải là HAVE

b. EITHER/NEITHER: cặp này chỉ dùng trong câu với nghĩa bao phủ định

EITHER:đứng cuối câu.

A: I DON"T LIKE FISH. (tôi không mê thích cá)

B: I DON"T, EITHER. (tôi cũng không)

NEITHERđứng đầu câu, mượn trợ động từ bỏ, trợ hễ trường đoản cú đứng ngay lập tức sau NEITHER vàđứng ngay tắp lự trước Chủ ngữ.

A: I DON"T LIKE FISH. (tôi không ưa thích cá)

B: NEITHER DO I. (tôi cũng không)


2. Bài tập


Bài 1. Dùng too xuất xắc either để điền vào chỗ trống.

1. We often go swimming in the summer, and they ............................

2. She can speak English very well. I ..................................................

3. Nam didn’t come khổng lồ the party last night, và Minc .........................

4. Hoa will buy some oranges & pineapples. I .................................

5. They don’t want khổng lồ go out tonight, và we ......................................

6. The pineapples aren’t ripe, & the bananas....................................

7. Nam is hungry và his friends.........................................................

8. Jane won’t come. Peter....................................................................

9. Hoa had a medical check-up yesterday morning. We .....................

10. He can’t swim and his brother.........................................................

Bài 2. Dùng so xuất xắc neither nhằm điền vào vị trí trống.

1. I ate bread and eggs for breakfast. ....................I

2. Hoa doesn’t like pork, và.......................her aunt.

3. Milk is good for your health. ......................fruit juice.

4. I didn’t see her at the các buổi tiệc nhỏ last night. ....................we.

5. These boys like playing soccer, and.......................those boys.

6. My father won’t go to lớn Ha Noi, và....................my mother.

7. Nam can swlặng. ........................Ba.

8. The spinach isn’t fresh. .......................the cabbages.

9. You should drink a lot of milk, và........................your brother.

10. I don’t know how khổng lồ cook. .........................my sister.

Bài 3. Điền vào chỗ trống các từ: a few, a little, much, many:

1. There is only ............... milk in the refrigerator. Let’s buy some more.

2. He drank too ............... beer last night.

3. There were too ............... people in front of the theater.

4. She has a lot of books, but only ............... books are interesting.

Xem thêm: Cách Viết Phương Trình Đường Phân Giác Của 2 Đường Thẳng Trong Không Gian Oxyz

5. You made so ............... mistakes in your writing.

6. He never spends too ............ money on his vacation.

7. I only have ............ beefsteak in my plate. Please give sầu me more.

8. Please wait a minute. I want to ask you ............... questions.

Bài 4. Hoàn thành những câu với vị, don’t, does, doesn’t, did, didn’t

1. Her friends bought picture books, but she .................................

2. My mother didn’t watch the movie, but I..................................

3. Hoa likes carrots, but her uncle .................................................

4. I don’t eat plenty vegetables, but my sister ...............................

5. We know how lớn use a computer, but they................................

6. My father doesn’t dink coffee, but my uncles...........................

7. His parents didn’t eat spinach, but he ........................................

8. Ba does exercises every morning, but Nam...............................

Bài 5. Nối câu áp dụng những tự sau “so, too, either, neither”

1. They can play volleyball. We can play volleyball.

....................................................................................................................................

2. Mr. Tam won’t come lớn the tiệc ngọt tonight. His wife won’t come khổng lồ the tiệc nhỏ tonight.

....................................................................................................................................

3. My father didn’t drink beer. My uncle didn’t drink beer.

....................................................................................................................................

4. She is learning English. I am learning English.

....................................................................................................................................

5. I’m not a doctor. They aren’t doctors.

....................................................................................................................................

ĐÁPhường ÁN

Bài 1. Dùng too tốt either để điền vào chỗ trống.

1 - vì chưng, too; 2 - can, too; 3 - didn’t, either; 4 - will, too; 5 - don’t, either;

6 - aren’t, too; 7 - are, too; 8 - won’t, either; 9 - did, too; 10 - can’t, either.

Bài 2. Dùng so xuất xắc neither nhằm điền vào địa điểm trống.

1. 1 - so did; 2 - neither does; 3 - So is; 4 - Neither did; 5 - so do;

2. 6 - neither will; 7 - So can; 8 - Neither are; 9 - so should; 10 - Neither does;

Bài 3. Điền vào chỗ trống những từ: a few, a little, much, many:

1 - a little; 2 - much; 3 - many; 4 - a few;

5 - many; 6 - much; 7 - a little; 8 - a few;

Bài 4. Hoàn thành những câu cùng với bởi, don’t, does, doesn’t, did, didn’t

1 - didn’t; 2 - did; 3 - doesn’t; 4 - does;

5 - don’t; 6 - do; 7 - did; 8 - doesn’t.

Bài 5. Nối câu sử dụng các tự sau “so, too, either, neither”

1 - They can play volleyball và we can, too/ so can we

2 - Mr. Tam won’t come khổng lồ the buổi tiệc ngọt tonight và neither will his wife/ his wife won’t, either.

3 - My father didn’t drink beer và my uncle didn’t, either/ neither did my uncle.

4 - She is learning English & I am, too/ so am I.

5 - I’m not a doctor và they aren’t, either/ neither are they.

........

Trên đây là toàn bộ câu chữ của tài liệuÔn tập kỹ năng và kiến thức về too/ so cùng either/ neither, để theo dõi những tư liệu tham khảo hữu ích khác vui mừng đăng nhtràn lên hệ thốngtinycollege.edu.vnchọn tác dụng coi online hoặc cài về máy!


Chuyên mục: Kiến thức thú vị