Bài tập giải bất phương trình lớp 10

     

Toàn bộ triết lý với bài bác tập chăm đề phương trình, bất phương trình cơ bạn dạng, gồm giải thuật chi tiết, Nhiều hơn còn một kho tàng các bài bác tập vận dụng được học hỏi từ đề thi đại học qua các năm.


 Phần 1 - PHUOWNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

A - PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN

I - KIẾN THỨC CƠ BẢN:

1. Phương thơm trình - bất phương trình cnạp năng lượng thức cơ bản

* Pmùi hương trình, giải phương thơm trình hệ quả

II. Các ví dụ minc họa.

Thí dụ 1: Giải phương trình:

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*Chuyên mục: Kiến thức thú vị