Bài tập quá khứ đơn lớp 7

... worked? Công dụng·Khi nhì hành động cùng xẩy ra trong quá khứ đọng, ta dùng Quá khứ ngừng cho hành vi nào xảy ra Trước cùng Quá khứ đơn giản mang đến hành động làm sao xẩy ra sau.lấy một ví dụ :-I met them ... tôi mợn chi phí, tôi vẫn làm rất là mình để thay đổi tỉ phú) Quá khứ liên tiến (Past Continuous)Hình thức Quá khứ liên tiến =Quá khứ đơn giản của TO BE + Bây Giờ phân từXác đỉnhPhu địnhNghi ... trong quá khứ. lấy ví dụ :-I was always working full-time (Tôi luôn luôn luôn thao tác trọn ngày)-He was always asking questions (Nó cứ hỏi hoài) Quá khứ xong (Past Perfect)Hình thức Quá khứ trả...

Bạn đang xem: Bài tập quá khứ đơn lớp 7


*

*

*

... stand2. smile3. eat4. cut5. plan6. say 7. cry8. ride9. clap10. fly1. _________2. _________3. _________4. _________5. _________6. _________ 7.

Xem thêm: Gợi Ý Những Bộ Phim Về 12 Cung Hoàng Đạo, Những Bộ Phim Về 12 Cung Hoàng Đạo

_________8. _________9. _________10. ... write13. get14. drop15. camp16. dye 17. sneeze18. lie19. referđôi mươi. see11. _________12. _________13. _________14. _________15. _________16. _________ 17. _________18. _________19. _________20. ... all. • The most famous singer is 91Grammar Time Nguyen Tri Tuan – Nguyen Tuan Kiet EXERCISE 7 Put the verbs into the correct form: Present Continuous or Simple Present. Los Angeles15...

Xem thêm: Cách Đánh Trống Khai Trường Mấy Hồi Mấy Tiếng, Giữ Hồn Cho Tiếng Trống Trường


*

*

... The Past Simple Tense : THì quá KHứ ĐƠN Ex I . HÃy chia các hễ từ trong những câu dưới đây sinh hoạt thì quá khứ . 1. Jack (go ) to the shop . 2. He (buy) some eggs3. ... .____________________________________________________________ Ex III. Thi hiện tại đơn , thì hiện giờ tiếp tục hay thì quá khứ đơn ?1. He often (stay) __________________ at home page on Sundays .2. Look! ... The rain (stop) in the middle of the afternoon 16. We (eat) lunch at the restaurant with them 17. She (begin) the day with an accident 18. I (forget) about the meeting19 . He often (feel) ill...

Chuyên mục: Kiến thức thú vị