Bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 7

     

Thì Bây Giờ tiếp diễn là 1 trong những Một trong những thì rượu cồn từ bỏ được thực hiện khôn xiết phổ biến vào tiếng Anh. Tuy nhiên nhằm những bước đầu tiên có tác dụng quen với thì này, các bạn đừng qulặng rèn luyện những bài tập thì Hiện tại tiếp tục nhé. Hãy cùng tinycollege.edu.vn luyện tập phương pháp dùng thì này qua loạt bài tập thì Lúc Này tiếp diễn sau đây.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 7

Hãy cùng khởi hễ cùng với bài tập thì Lúc Này tiếp diễn cơ bản nhất nhé!


*

2. travel

3. wash

4. cook

5. go

6. walk

7. write

8. sleep

9. finish

10. have

11. take

12. watch

13. play

14. sing

15. dance

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học tập liệu độc quyền bởi vì tinycollege.edu.vn kiến thiết, cung ứng tương đối đầy đủ kiến thức và kỹ năng căn cơ giờ đồng hồ Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 tài năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành riêng cho:

☀ Học viên phải học tập vững chắc nền tảng gốc rễ tiếng Anh, phù hợp với đa số độ tuổi.

☀ Học sinh, sinc viên cần tư liệu, lộ trình cẩn thận để ôn thi cuối kỳ, những kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần khắc chế nhược điểm về nghe nói, tự vựng, bức xạ tiếp xúc Tiếng Anh.


TỚI NHÀ SÁCH

Bài 2 – Hoàn thành các câu sau áp dụng rượu cồn trường đoản cú vào ngoặc ở thì bây chừ tiếp tục.

0. I am not drinking (not drink) beer; it’s only tea.

1. My mother __________________ (buy) some food at the grocery store.

2. Luke __________________ (not study) Japanese in the library. He’s at home with his friends.

3. __________________ (she, run) down the street?

4. My cat __________________ (eat) now.

5. What __________________ (you, wait) for?

6. Her students __________________ (not try) hard enough in the competition.

7. All of Andy’s friends __________________ (have) fun at the tiệc nhỏ right now.

8. My neighbours __________________ (travel) around Europe now.

9. The little girl __________________ (drink) milk.

10. Listen! Our teacher __________________ (speak).

Bây giờ đồng hồ họ cũng có tác dụng các bài xích tập thì Hiện tại tiếp diễn ở tầm mức độ nặng nề rộng một chút ít nhé!

Bài 3 – Khoanh tròn vào lời giải đúng.

0. Harry often ______ books from the library.

A. borrows B. is borrowing C. are borrowing

1. My grandfather ______ collecting stamps.

A. is loving B. are loving C. loves

2. She ______ her friends at a bar right now.

A. waiting B. is waiting C. waits

3. Nguyen Nhat Anh is a writer. He ______ a short story about a dragon.

A. is writing B. writes C. are writing

4. I never ______ trang chính late.

A. come B. is coming C. am coming

5. My boss ______ high heels to work.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 4, Tập Làm Văn Tả, Kể Chuyện Lớp 4, Cách Làm Bài Văn Miêu Tả Hay

A. doesn’t wear B. aren’t wearing C. don’t wear

6. She usually ______ much.

A. doesn’t talk B. don’t talk C. isn’t talking

7. This spaghetti ______ awful.

A. tastes B. is tasting C. taste

8. I ______ he is a good man.

A. thinks B. think C. am thinking

9. As the ceremony ______ at 7∶30 a.m., we have lớn be there early.

A. is starting B. start C. starts

10. Kate ______ a cup of coffee every morning.

A. is drinking B. drinks C. drink

Bài 4 – Chia những đụng trường đoản cú vào ngoặc ngơi nghỉ thì hiện giờ đối kháng hoặc hiện thời tiếp tục sao để cho tương thích.

0. Some teenagers spkết thúc (spend) 9 hours a day on Facebook.

1. A: Where is Molly? B: She __________________ (feed) her mèo downstairs.

2. __________________ (she/ need) khổng lồ go & see a doctor?

3. She usually _______________ (wash) the dishes after dinner.

4. __________________ (your sister/ wear) sunglasses?

5. He frequently __________________ (do) yoga.

6. We __________________ (move) khổng lồ Canadomain authority in August.

7. My son _______________ (not practice) the piano every day.

8. I __________________ (not like) to lớn take selfies.

9. Megan _________________ (go) on holiday to lớn Cornwall this summer.

10. When __________________ (the film/ start)?

11. I read in the news that they ________________ (build) a new supermarket in town.

12. Why __________________ (she/ usually/ drive) so slowly?

Đáp án bài xích tập thì Bây Giờ tiếp diễn

Bài 1

1. swimming

2. travelling

3. washing 4. cooking

5. going 

6. walking

7. writing

8. sleeping

9. finishing 10. having

11. taking

12. watching

13. playing

14. singing

15. nhảy

Bài 2

1. is buying

2. is not studying

3. Is she running

4. is eating

5. are you waiting

6. are not trying

7. are having

8. are travelling

9. is drinking

10. is speaking

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học tập liệu độc quyền vì tinycollege.edu.vn kiến tạo, hỗ trợ không thiếu kiến thức và kỹ năng gốc rễ tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp cùng lộ trình ôn luyện chuyên nghiệp 4 tài năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách đó dành riêng cho:

☀ Học viên nên học bền vững và kiên cố gốc rễ giờ đồng hồ Anh, phù hợp với tất cả độ tuổi.

☀ Học sinc, sinh viên đề nghị tài liệu, suốt thời gian tinh tế nhằm ôn thi cuối kỳ, những kì thi đất nước, TOEIC, B1…

☀ Học viên đề nghị hạn chế và khắc phục điểm yếu kém về nghe nói, từ vựng, sự phản xạ tiếp xúc Tiếng Anh.


Bài 3

1. C. loves

2. B. is waiting

3. A. is writing

4. A. come

5. A. doesn’t wear

6. A. doesn’t talk

7. A. tastes

8. B. think

9. C. starts

10. B. drinks

Bài 4

1. is feeding

2. Does she need

3. washes

4. Does your sister wear

5. does

6. are moving

7. does not practice/ doesn’t practice

8. do not like/ don’t like

9. is going

10. does the film start

11. are building

12. does she usually drive sầu.

Trên đây là những bài tập thì Bây Giờ tiếp nối cơ phiên bản. Hy vọng trải qua những bài tập thì Hiện tại tiếp tục sinh sống bên trên, các các bạn sẽ nắm vững hơn được bí quyết áp dụng của thì này tự đó áp dụng nó vào giao tiếp.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị