Bài tập tiếng anh lớp 8 unit 4: our past số 2

     

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 4: Our Past

Getting Started (Trang 38 SGK Tiếng Anh 8)

Look at the picture. Write the names of the things that do not belong to the past.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 8 unit 4: our past số 2


(Hãy nhìn tranh và viết tên những thứ không thuộc về quá khứ.)

VIET NAM 100 YEARS AGO

*
*
*

Gợi ý:

– People used to do tiring and low-paid jobs on farms or in the fields, but now they can do lighter and higher-paid jobs in offices or firms.

– People used to travel on foot, but now they can go by bicycle, by motorbike, by car or even by plane.

– People used to go to school, but now they can go to school and pursue interests outside the homes.

– There used not to be electricity in the home, but now there is electricity in almost everywhere.

– People used to live in cottages or small houses, but now they live in modern flats, bigger houses or high buildings.

– People used to work hard, but now they have more free time for entertainment.

– There used not to be facilities such as schools, hospitals, hotels and markets. Now there are enough facilities for people to live on.

– There used not to be telephones, telegraph lines, internet services. Now there are telephones, telegreph lines and internet services available for people to use.

2. Now tell your partner about the things you used to do last year.

(Bây giờ em hãy cho bạn em biết em thường làm gì năm ngoái.)

Last year I used to get up late. Now, I get up early and do morning exercises.

(Năm ngoái tôi thường hay dậy muộn. Bây giờ tôi dậy rất sớm và tập thể dục buổi sáng.)

Gợi ý:

– Last year I used to stay up late. Now I go to bed early.

– Last year I used to watch TV. Now I don"t watch TV late.

– Last year I used to study badly. Now I study hard.

– Last year I used to play table tennis. Now I seldom play table tennis; I play the guitar.

– Last year I used to drink coffee. Now I never drink coffee.

– Last year I used to stay up late playing computer game. Now I stay up late studing my lessons for the next exam.

Listen (Trang 41 SGK Tiếng Anh 8)

Listen to the story. Write the letter of the most suitable moral lesson.

(Hãy nghe câu chuyện sau và chọn đầu đề cho bài học luân lý thích hợp nhất. )

a) Don"t kill chickens. (Đừng giết gà.)

b) Don"t be foolish and greedy. (Đừng quá ngốc và tham lam.)

c) Be happy with what you have. (Hãy bằng lòng với những gì mình có.)

d) It"s difficult to find gold. (Thật khó để tìm vàng.)

Gợi ý trả lời: Câu b)

Don"t be foolish and greedy. (Đừng quá ngốc và tham lam.)

Nội dung bài nghe

Once a farmer lived a comfortable life with his family. His chickens laid many eggs which the farmer used to buy food and clothing for his family.

One day, he went to collect the eggs and discovered one of the chickens laid a gold egg. He shouted excitedly to his wife, "We"re rich! We"re rich!"

His wife ran to him and they both looked at the egg in amazement. The wife wanted more, so her husband decided to cut open all the chickens and find more gold eggs. Unfortunately he couldn"t find any eggs. When he finished all the chickens were dead.

There were no more eggs of any kind for the foolish farmer and his greedy wife.

Xem thêm: Tập Làm Văn: Kể Về Người Thân Của Em Lớp 2, Đặc, Viết Đoạn Văn Ngắn Kể Về Gia Đình Em (40 Mẫu)

Hướng dẫn dịch

Ngày xưa có một người nông dân sống một cuộc sống rất sung túc cùng với gia đình. Gà của ông ta đẻ rất nhiều trứng và nhờ thế ông thường mua được thức ăn và quần áo cho gia đình mình.

Một ngày nọ, ông ta đi nhặt trứng và phát hiện ra một trong những chú gà của mình đẻ ra một quả trứng vàng. Ông ta vui mừng hét vang với vợ: "Chúng ta giàu có rồi! Chúng ta giàu có rồi!"

Vợ ông ta chạy lại và cả hai cùng nhìn quả trứng một cách sửng sốt. Bà vợ muốn có thêm nhiều quả trứng như thế, vì thế mà ông chồng quyết định mổ bụng cả bầy gà để tìm thêm trứng vàng. Thật không may, ông ta chẳng tìm thấy trứng đâu cả. Khi ông ta dừng tay thì cả bầy gà của ông ta đã chết sạch.

Không còn cái trứng gà nào nữa cho người nông dân ngốc nghếch và bà vợ tham lam của mình.

Read (Trang 41-42 SGK Tiếng Anh 8)

Hướng dẫn dịch

Chiếc giày bị đánh rơi

Ngày xưa có một người nông dân nghèo có một cô con gái tên là Little Pea. Sauk hi vợ qua đời, người nông dân lấy vợ khác. Người vợ mới của ông có một cô con gái tên là Stout Nut. Chẳng may bà vợ mới đối xử với Little Pea rất độc ác. Suốt ngày Little Pea phải làm công việc nhà. Việc này khiến cho cha của Little Pea rất buồn phiền. Ít lâu sau ông đã qua đời vì quá đau lòng.

Mùa hè đến rồi đi. Vào mùa thu, làng mở lễ hội tạ mùa. Năm đó người người đều rất nô nức bởi vì hoàng tử muốn kén vợ ở làng này. Mẹ của Stout Nut may nhiều áo quần mới cho cô, nhưng bà ta không đoái hoài gì đến Little Pea đáng thương.

Thế nhưng, trước khi lễ hội bắt đầu, một bà tiên hiện ra và dùng phép thuật biến áo quần rách tả tơi của Little Pea thành áo quần đẹp.

Khi Little Pea đến lễ hội, cô đánh rơi một chiếc giày. Khi hoàng tử nhìn thấy chiếc giày, chàng quyết cưới cho được cô gái chủ nhân của chiếc giày làm vợ. Dĩ nhiên chiếc giày vừa khit chân Little Pea và thế là hoàng tử đem lòng yêu cô ngay.

1. Complete the sentences with words from the story.

(Em hãy hoàn thành các câu sau bằng các từ trong câu chuyện.)

a. Little Pea"s father was a farmer.

b. Little Pea"s mother died when he was young.

c. Little Pea had to do the housework all day after her father got married again.

d. The prince wanted to marry/ choose a girl from Little Pea"s village.

e. Stout Nut"s mother did not make new clothes for Little Pea.

f. The prince found Little Pea"s lost shoe.

2. Answer the questions. Write the answers in your exercise book.

(Trả lời câu hỏi. Em hãy viết câu trả lời vào vở bài tập của em.)


Chuyên mục: Kiến thức thú vị