Bài tập về lũy thừa lớp 7

Viết số (frac1681) bên dưới dạng một lũy vượt, ví dụ (frac1681 = left( frac49 ight)^2.) Hãy tra cứu các bí quyết viết khác

Lời giải bỏ ra tiết

(frac1681 = left( frac49 ight)^2 = left( frac - 49 ight)^2 = left( frac2^23^2 ight)^2 = ...)

Bài 2: (Bài 31 SGK Toán 7 tập 1/ trang 19)

Đề bài

Viết những số (left( 0,25 ight)^8) cùng (left( 0,125 ight)^4) dưới dạng những lũy quá cơ số 0,5

Lời giải chi tiết

Ta có: (left( 0,25 ight)^8 = left< left( 0,5 ight)^2 ight>^8 = left( 0,5 ight)^16)

(left( 0,125 ight)^4 = left< left( 0,5 ight)^3 ight>^4 = left( 0,5 ight)^12)

*

*

*

*

*

*

*

*
Bạn đang xem: Bài tập về lũy thừa lớp 7

Sub ĐK kênh giúp Ad nhé !


Tải về


*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi làm phản hồi Hủy

Bình luận
Xem thêm: Bài Tập Chuyển Đổi Từ Hiện Tại Hoàn Thành Sang Quá Khứ Đơn, Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành Và Quá Khứ Đơn


chuyên đề được quan tâm


nội dung bài viết tiên tiến nhất


*

Gửi bài bác tập - Có ngay lời giải!


Xem thêm: Ai Là Vị Thần Bảo Vệ 12 Chòm Sao Là Vị Thần Nào Bảo Trợ Cho Bạn

*

Cập nhật biết tin tiên tiến nhất của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia 2021


Chuyên mục: Kiến thức thú vị