Bài toán 8 quân hậu

     
Bài tân oán 8 con Hậu là bài bác toán thù danh tiếng trong lĩnh vực toán thù học tập.

Bạn đang xem: Bài toán 8 quân hậu

Trong lập trình bài bác toán này liên tục được nói đến khi bao gồm chủ thể liên quan mang lại đệ quy xoay lui Hoặc là trí tuệ nhân tạo.
*

1. Mô tả bài toán
. Trên bàn cờ bao gồm form size 8x8 ô, người nghịch đặt những quân Hậu tại từng cột làm sao để cho không có quân như thế nào tấn công lẫn nhau, tức là không có bất kỳ quân Hậu nào có phổ biến mặt hàng hoặc thuộc bình thường một mặt đường chéo cánh với quân Hậu vẫn vĩnh cửu trước đó.Quân Hậu trên bàn cờ là quân rất có thể đi được 8 hướng bao phủ nó.
*

Nlỗi hình ví dụ bên trên không
gồm bất kỳ quân Hậu làm sao nằm trên đường đỏ, đồng thời những bé Hậu sót lại cũng chung quy công cụ này.2. Thuật toán.Trước không còn, cần xác định điệu kiện thế nào là gồm sự tấn công lẫn nhau thân 2 quân Hậu bên trên ma trận 8x8, ma trận 8x8là biểu trưng của bàn cờ.
*

Hai quân Hậu tấn công nhau Khi + Chung mặt hàng. + Chung đường chéo cánh. + Tất nhiên là không bình thường cột bởi từng cột chỉ được để một Hậu.VD
: Cho 2 quân Hậu tọa độ (x,y), quân A đặt ở phần là (4,6), quân B đặt ở đoạn (6,4).+ Xét điều kiện thông thường hàng - Có y của A != y của B ( 6!=4).

Xem thêm: Một Sóng Truyền Trên Dây Với Vận Tốc 4M/S Tần Số Sóng Thay Đổi Từ 22Hz Đến 26 Hz

+ Xét ĐK bình thường con đường chéo. - Có | xA-xB| = |yA - yB| (vì chưng |4-6| = |6-4|). Suy ra quân A và B đang tấn công cho nhau.Dấu X tượng trương mang đến bé Hậu A với B.
*

Tiếp theo, đệ quy xoay lui
diễn ra nỗ lực nào vào thuật toán thù.VD: Ta đem ô đầu tiên X ở vị trí (0,7) trên cột 0 mặt hàng 7 thì có cho tới 7 nhỏ Hậu rất có thể đặt ở cột thứ 1 (những dấu X ngơi nghỉ cột 1).
*

Nhưng (1,6)
(1,7) vi phạm ĐK vừa nêu bên trên cần chỉ với 5 con Hậu là hoàn toàn có thể đặt ở cột đầu tiên.
Các con Hậu có tiềm năng sót lại là tại phần (1,0), (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5).Lấy thử
nhỏ Hậu ở trong phần (1,1)
Vì đã lựa chọn Hậu ngơi nghỉ (1,1) với (0,7) < những vệt X tức là sẽ lựa chọn,Xtức thị tiềm năng để chọn>bắt buộc các ô tiềm năng sinh sống hàng 2 chỉ còn lại (2,3), (2,4) và (2,6). Chọn Hậu ở(1,1)< những dấuXnghĩa là những ô vẫn chọn>
Đặt thành công quân Hậu ngơi nghỉ cột thứ 7 nghĩa là tổng thể quân Hậu (X
màu xanh) hiện nay đã bởi 8.Bài toán đang kết thúc.SourceCode 8 nhỏ Hậu.
BigOCon trỏ C/C++Công nghệCông nghệ 4.0Công nghiệpcyberDBDesignDFSĐồ thịDockerDownloadInterviewJavamachine learningMySQLNoSQLOOPPostgresSQLsecuritySQLTảiternary search treeTrí tuệ nhân tạo

Chuyên mục: Kiến thức thú vị