Bài toán tổng hiệu lớp 4

     
Th10 21st, 2017 · Chức năng bình luận bị tắt sống Bài tập phần tìm hai số lúc biết tổng với hiệu hai số kia – Toán lớp 4

học viên nam là 10 học sinh. Hỏi kân hận lớp Bốn đó có từng nào học viên phái nam, bao nhiêu học sinh thiếu phụ ?69.

Bạn đang xem: Bài toán tổng hiệu lớp 4

69.

Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng trước tiên thu hoạch


được ít hơn thửa ruộng máy nhì là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc ?

70.

Một hình chữ nhật có chu vi là Chiều dài hơn chiều rộng 16centimet.

Tính diện tích hình chữ nhật đó.

71.

a) Trung bình cộng của nhì số là 100, nhị số kia hơn kém nhẹm nhau 2 đơn vị chức năng. Tìm hai số đó.

b) Tổng của tía số là 300. Tìm bố số kia, biết mỗi số rộng số đứng trước nó 2 đơn vị.

72.

Tổng số tuổi của nhì bạn bè là 30 tuổi. Tính tuổi của mỗi người, biết anh hơn em 6 tuổi.

73.

Hiện giờ anh rộng em 5 tuổi. Sau 5 năm nữa, tuổi anh với tuổi em cùng lại được

25 tuổi. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

74.

Tìm nhị số biết số trung bình cộng của nhì số đó là 1001 và hiệu của hai số chính là 802.

75. Cho một vài bao gồm cha chữ số nhưng chữ số hàng trăm ngàn là 4. Nếu xoá vứt chữ số 4 này đi,

ta được một vài gồm hai chữ số. Biết tổng của số gồm ba chữ.số vẫn mang lại với số có hai

chữ số giành được sau khoản thời gian xoá chữ số 4 là 450. Tìm số có ba chữ số đã mang đến ban đầu.

Đáp án:

68.

HD:

Số học viên cô gái là :

(160 + 10) : 2 = 85 (học tập sinh)

Số học viên nam là :

160 -85 = 75 (học tập sinh).

69.

HD : 3 tấn 5 tạ = 35 tạ.

Số thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất là :

(35-5) : 2 = 15 (tạ)

Số thóc thu hoạch được ở thửa ruộng lắp thêm nhị là :

35- 15 = trăng tròn (tạ).

Xem thêm: Tips Để Học Tiếng Anh Lớp 5 Qua Mạng Hiệu Quả Nhất, Ioe: Hấp Dẫn

70.

HD:

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

68 : 2 = 34 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là :

(34 + 16) : 2 = 25 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

34 – 25 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

25 x 9 = 225 (cm2).

71.

a) HD:

Hiệu của hai số chính là 2, tổng của nhị số chính là : 100 X 2 = 200. Từ kia tính được số bự là : (200 + 2) : 2 = 101 ;

số bé là : 200 – 101 = 99.

b) 

Có thể vẽ sơ đồ:

*

Nhận xét : số vật dụng nhị là vừa đủ cộng của cha số đề xuất kiếm tìm. Ta tính

được số trang bị hai là : 300 : 3 = 100. Suy ra số thứ nhất là 98, số trang bị ba

là 102. Ba số đề xuất tra cứu là : 98 ; 100 ; 102.

Hoặc rất có thể làm cách khác :

Xét bố số : a ; a + 2 ; a + 4. Ta gồm tổng :

a + (a + 2) + (a + 4) = 300 hay

a x 3 + 6 = 300

a x 3 = 294 (thuộc ít hơn 6)

a = 294 : 3 = 98 (thuộc bớt 3 lần)

V ậy cha số phải search là : 98 ; 100 ; 102.

72.

HD : Biết tổng thể tuổi của nhì bằng hữu là 30 tuổi cùng hiệu số tuổi của anh ý với em là 6 tuổi.

Từ đó tính được tuổi của anh là : (30 + 6) : 2 = 18 (tuổi).

Tuổi của em là : 30 – 18 = 12 (tuổi).

73.

HD : Sau 5 năm, anh vẫn hơn em 5 tuổi. Từ đó có thể tính tuổi của anh ý cùng em sau

5 năm (biết tổng cộng tuổi của hai bằng hữu sau 5 năm là 25 tuổi, hiệu số tuổi của anh ý cùng em là 5 tuổi).

Sau 5 năm, tuổi anh là : (25 + 5) : 2 = 15 (tuổi) ;

Tuổi em là : 25 – 15 = 10 (tuổi).

Từ kia tính được tuổi anh hiện nay là: 15-5 = 10 (tuổi) ;

Tuổi em hiện thời là : 10-5 = 5 (tuổi).

74.

HD : Trung bình cộng của nhị số là 1001 buộc phải tổng hai số ià :

1001 x 2 = 2002

Số bé là : (2002 – 802) : 2 = 600

Số lớn là : 600 + 802 = 1402 (hoặc (2002 + 802) : 2 = 1402).

75.

HD:

Xoá bỏ chữ số 4 nghỉ ngơi hàng nghìn của một trong những gồm tía chữ số Có nghĩa là đang giảm số đó đi 400 đơn vị chức năng.

Xem thêm: Kim Loại Dẫn Điện Tốt Vì :

Vậy nên hiệu của số bao gồm tía chữ số lúc đầu với số gồm nhì chữ số (sau khi xoá bỏ chữ số 4) ỉà 400.

Biết tổng của nhị số sẽ là 450, ta tính được số gồm ba chữ số đang cho thuở đầu là :


Chuyên mục: Kiến thức thú vị