Bản đồ thành phố hồ chí minh 2016

     
function tS(){ x=new Date(); x.setTime(x.getTime()); return x; } function y2(x){ x=(x 11) { ap ="PM"; };return ap;} function dT(){ if(fr==0){ fr=1; document.write(""+eval(oT)+""); } tP.innerText=eval(oT); setTimeout("dT()",1000); } var dN=new Array("Chủ nhật,","Thứ hai,","Thứ ba,","Thứ tư,","Thứ năm,","Thứ sáu,","Thứ bảy,"),mN=new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"),fr=0,oT="dN+" Ngày "+tS().getDate()+" tháng "+mN+" năm "+y2(tS().getYear())"; dT();


Bạn đang xem: Bản đồ thành phố hồ chí minh 2016


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Giải Phương Trình 5(Sinx + Sin3X + Cos3X - Sinx + Cosx = Căn 2Cos2XSố lượt người xem: 6117
*
*


Chuyên mục: Kiến thức thú vị