bảng điểm vnedu

Thứ phụ vương - 22/09/2020 01:02

Bạn đang xem: bảng điểm vnedu

HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM TRÊN VNEDU

Có 3 phương pháp để tra cứu vớt và xem thông tin cậy điểm số bên trên khối hệ thống VNEDU
1. Cách tra cứu vớt điểm bên trên Vnedu vì chưng trình duyệt

 2. Cách tra cứu vớt điểm sản phẩm tiếp thu kiến thức bên trên Vnedu vì chưng năng lượng điện thoại

3. Cách coi lời nhắn điểm số gửi về của Vnedu
 

NTX Truc-8A9: Li: TX:6; Dia: TX:9; GDCD: TX:8; M.thuat: D

Trong đó: 
NTX Truc-8A9: tin tức học tập sinh;
 Li; Dia; GDCD,M.thuat: Tên môn học tập đem điểm ;
Quy ước những cột điểm được ký hiệu như sau:
      TX : Điểm đánh giá thông thường xuyên ( Kiểm tra mồm, đánh giá 15 phút tối nhiều 4 cột điểm tuỳ theo đuổi cỗ môn).
      Giữa kỳ: Kiểm tra 1 tiết 
      Cuối kỳ: Điểm thi
Cuối nằm trong thực hiện điểm ứng với môn học tập theo đuổi cột điểm
 

Tác fake bài bác viết: Admin

Những tin cậy mới nhất hơn

Những tin cậy cũ hơn

Học trực tuyến
(Thời khóa biểu vận dụng kể từ 17/05/2021)
NĂM HỌC 2020-2021
(Chú ý: nhằm học tập chỉ việc lựa chọn môn ở bên dưới &  chọn thẳng vào dòng xoáy chữ "Đã đem bài" ứng với bài là học)

 toan

Ngu Van

Xem thêm: Tìm hiểu thông tin về giải vô địch bóng đá Đông Nam Á

Vat Li

hoa hoc

Sinh

su moi

Dia

Anh

tin hoc

dgcd

CN

TD

Xem thêm: chu voi con ơ ban đôn

am nhac moi

MT