Bảng đơn vị đo diện tích lop 5

Bảng đơn vị đo diện tích lớp 5

những bài tập Toán thù lớp 5: Bảng đơn vị đo diện tích S bao hàm giải đáp chi tiết mang lại từng bài bác tập giúp các em học sinh rèn luyện cách giải thay đổi những đại lượng đơn vị chức năng đo diện tích S, các bài tập tất cả lời văn uống, củng vậy kĩ năng giải Toán chương thơm 1 Tân oán 5. Mời các em học viên cùng xem thêm cụ thể.

Bạn đang xem: Bảng đơn vị đo diện tích lop 5


Để luôn tiện hội đàm, share tay nghề về giảng dạy cùng học hành các môn học tập lớp 5, tinycollege.edu.vn mời các thầy thầy giáo, các bậc phụ huynh với chúng ta học viên truy vấn đội riêng dành riêng cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 5. Rất muốn cảm nhận sự cỗ vũ của các thầy cô với các bạn.


Những bài tập Toán lớp 5: Bảng đơn vị đo diện tích

I. Những bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Đơn vị làm sao dưới đây lớn hơn m2 trong bảng đơn vị đo diện tích?

A. mm2 B. cm2  C. km2 D. dm2

Câu 2: Đơn vị đề-ca-m2 được kí hiệu là:

A. dam2 B. da2 C. mad2 D. am2

Câu 3: Đơn vị làm sao tiếp sau đây nhỏ hơn m2 trong bảng đơn vị chức năng đo diện tích?

A. km2 B. mm2 C. hm2 D. dam2

Câu 4: Số thích hợp để điền vào vị trí chấm 3m216cm2 = ….cmét vuông là:

A. 30 016 B. 3016 C. 316 D. 300 016

Câu 5: Diện tích của hình vuông gồm chu vi bởi 40dm là:

A. 1dm2 B. 1cm2 C. 1hm2 D. 1m2

II. các bài tập luyện từ luận

Câu 1: Đọc những số đo diện tích S sau:

295 dam2  2006 hm2 180 200 mm2 6780 hm2
762 m2 4824 km2 16 372 cm2 738 m2

Câu 2: Viết các số đo diện tích S sau:

a) Bốn trăm linch năm đề-ca-m2.

b) Mười nhì nghìn sáu trăm héc-tô-mét vuông.

c) Năm ngàn ba trăm nhị mươi kiểu mẫu mi-li-mét-vuông.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Toán 7 Có Đáp Án Lớp 7 Năm 2020, 30 Đề Thi Học Kỳ 1 Toán 7 Có Đáp Án


d) Mười chín nghìn không trăm nhì mươi héc – tô - mét vuông.

e) Hai mươi nhì mét vuông.

f) Một triệu chín trăm năm mươi bảy xăng-ti-mét vuông

g) Một nghìn tư trăm linch nhì mi-li-mét vuông.

Câu 3: Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

a) 8 damét vuông = …..m2

20 hm2 = …. dam2

5 cm2 = ….mm2

3 mét vuông = ….cm2

7 hm2 = …. m2

13 kmét vuông = …. hm2

b) 300 mét vuông = ….. dam2

2100 damét vuông = …..hm2

900 mm2 = …. cm2

8000 dm2 = ….m2

50 000 m2 = ….hm2

34 000 hmét vuông = ….km2

c) 1/10 hmét vuông = …. m2

3/5 hm2 = …. m2

d) 1/10 kmét vuông =….hm2

1/2 km2 = ….hm2

Câu 4: Viết số thích hợp vào nơi chấm:

a) 38 mét vuông 25 dm2 = …. dm2

15dm2 9cm2 = ….cm2

10 cmét vuông 6 mm2 = …. mm2

1hmét vuông 15damét vuông = ….m2

12kmét vuông 4dam2 = …m2

b) 198 cmét vuông = ….dm2 ….cm2

2080 dmét vuông = …. m2 ….dm2

3107 mmét vuông = …. cmét vuông ….mm2

5427dam2 = …hmét vuông …dam2

6027hmét vuông = …km2 ….km2

Câu 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

2 m2 85 cm2 = …. cm2

Số thích hợp để viết vào khu vực chnóng là:

A. 285  B. 28 500  C. 2085  D. 20085

Câu 6: Điền dấu > 5 mét vuông 8 dmét vuông …. 58 dm2  910 hmét vuông ….91 km2 7 dm2 5cmét vuông … 710 cm2  8 cmét vuông 4 mmét vuông ….804/100 cm2

Câu 7: Hồ La-đô-ga (Châu âu) tất cả diện tích 1 830 000 hm2, hồ Ca-xpi (Châu á) có diện tích S 371 000 kmét vuông. Hỏi hồ như thế nào bao gồm diện tích lớn hơn cùng lớn hơn từng nào ki-lô-mét vuông?


Câu 8: Người ta lát sàn một căn phòng hình chữ nhật bao gồm chiều dài 6m, chiều rộng lớn 4 m bằng gần như mhình ảnh mộc hình chữ nhật có chiều dài 1m 20cm, chiều rộng 20centimet. Hỏi bắt buộc từng nào mảnh mộc để lát bí mật cnạp năng lượng phòng đó?

Câu 9: Người ta tLong ngô bên trên một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 60 m, chiều dài bởi 5/3 chiều rộng.

Xem thêm: Giải Bài 27 Trang 19 Sgk Toán 7 Tập 1 9 Sgk Toán 7 Tập 1): Tính

a) Tính diện tích S thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, mức độ vừa phải cứ đọng 100 m2 thu hoạch được 30 kg ngô. Hỏi bên trên cả thửa ruộng kia, tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ ngô?

Câu 10: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Một mảnh đất nền hình chữ nhật được vẽ theo tỉ trọng cùng kích thước như mẫu vẽ bên dưới đây:

Diện tích mảnh đất kia là:

A. 4 hm2 B. 40 hm2 C. 4000 m2 D. 400 m2

III. Lời giải, đáp số

1. các bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C A B A D

2. bài tập tự luân

Câu 1:

295 dam2: nhì trăm chín mươi lăm đề-ca-mét vuông

2006 hm2: hai nghìn không trăm linc sáu héc-tô-mét vuông

180 200 mm2: một trăm tám mươi ngàn nhì trăm mi-li-mét vuông

6780 hm2: sáu nghìn bảy trăm tám mươi héc-tô-mét vuông

762 m2: bảy trăm sáu mươi nhì mét vuông

4824 km2: bốn nghìn tám trăm nhì mươi tứ ki-lô-mét vuông

16 372 cm2: mười sáu nghìn bố trăm bảy mươi nhị xăng-ti-mét vuông


738 m2: bảy trăm cha mươi tám mét vuông

Câu 2:

a) 405dam2 b) 12 600hm2 c) 5321mm2 d) 19 020hm2
e) 22m2 f) 1 000 957cm2 g) 1402mm2  

Câu 3:

a) 8 damét vuông = 800m2

trăng tròn hmét vuông = 2000dam2

5 cmét vuông = 500mm2

3 m2 = 30 000cm2

7 hm2 = 70 000m2

13 km2 = 1300 hm2

b) 300 m2 = 3dam2

2100 damét vuông = 21hm2

900 mmét vuông = 9cm2

8000 dmét vuông = 80m2

50 000 m2 = 5hm2

34 000 hmét vuông = 340km2

c) 1/10 hmét vuông = 1000 m2

3/5 hmét vuông = 6000 m2

d) 1/10 km2 = 10hm2

1/2 km2 = 50hm2

Câu 4:

a) 38 mét vuông 25 dmét vuông = 3825dm2

15dmét vuông 9cm2 = 1509cm2

10 cmét vuông 6 mm2 = 1006mm2

1hmét vuông 15damét vuông = 10015m2

12kmét vuông 4damét vuông = 12 000 400m2

b) 198 cmét vuông = 1dmét vuông 98cm2

2080 dmét vuông = 20mét vuông 80dm2

3107 mmét vuông = 31cmét vuông 7mm2

5427damét vuông = 50hmét vuông 427dam2

6027hm2 = 60kmét vuông 27km2

Câu 5: Khoanh D

Câu 6:

5 mét vuông 8 dm2 > 58 dm2  910 hmét vuông 2
7 dmét vuông 5cmét vuông 2  8 cm2 4 mm2 = 804/100 cm2

Câu 7:


Chuyên mục: Kiến thức thú vị