bội chung là gì

Đối với môn Toán học tập lớp 6, những em học viên sẽ tiến hành thích nghi với phần đại số. Và kỹ năng thứ nhất nhưng mà những em cần được nắm rõ. Đó đó là định nghĩa của ước và bội. Vậy bội là gì? Cách dò xét bội công cộng và bội công cộng nhỏ nhất như vậy nào? Hãy nằm trong theo dõi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây nhằm trả lời những vướng mắc này của những em nhé!

Bạn đang xem: bội chung là gì


1. Bội là gì?

1.1. Khái niệm bội số

Nếu sở hữu số đương nhiên a phân tách không còn mang lại số đương nhiên b thì tớ phát biểu a là bội của b.

boi-so-la-gi-cach-tim-boi-chung-va-boi-chung-nho-nhat-voh
Bội số của b là một vài đương nhiên nhưng mà a phân tách không còn mang lại nó.

1.2. Cách dò xét bội số

Ta kí hiệu tụ họp những bội của a là B(a).

Ví dụ: Tìm những bội nhỏ rộng lớn 30 của 7.

Lần lượt nhân 7 với 0, 1, 2, 3, 4, tớ được những bội nhỏ rộng lớn 30 của 7 là: 0, 7, 14, 21, 28 (bội tiếp theo sau của 7 là 35 to hơn 30).

Ta rất có thể dò xét những bội của một vài không giống 0 bằng phương pháp nhân số bại liệt theo lần lượt với 0, 1, 2, 3...

2. Cách dò xét bội chung

Bội công cộng của nhị hoặc nhiều số là bội của toàn bộ những số bại liệt.

Ví dụ: Viết tụ họp A những bội của 4 và tụ họp B những bội của 6, tớ có:

A = { 0 ; 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; đôi mươi ; 24 ; 28 ; ...}

B = { 0 ; 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; ...}

Các số 0, 12, 24, ... vừa vặn là bội của 4, vừa vặn là bội của 6. Ta phát biểu bọn chúng là những bội công cộng của 4 và 6.

Ta kí hiệu tụ họp của những bội công cộng của 4 và 6 là BC (4, 6)

x € BC (a, b) nếu như x ÷ a và x ÷ b

Tương tự động tớ cũng có:

x € BC (a, b, c) nếu như x ÷ a, x ÷ b, x ÷ c

3. Bội công cộng nhỏ nhất

3.1. Khái niệm bội công cộng nhỏ nhất

Bội công cộng nhỏ nhất của nhị hoặc nhiều số là số nhỏ nhất không giống 0 vô tụ họp những bội công cộng của những số bại liệt.

Chú ý: 

Mọi số đương nhiên đều là bội của một. Do đó: Với từng số đương nhiên a và b (khác 0), tớ có:

BCNN(a, 1) = a ; BCNN(a, b, 1) = BCNN(a, b)

Ví dụ:

BCNN (8, 1) = 8;

BCNN (4, 6, 1) = BCNN (4, 6).

3.2. Cách dò xét bội công cộng nhỏ nhất

Muốn dò xét BCNN của nhị hoặc nhiều số to hơn 1, tớ tiến hành phụ thân bước sau:

  • Bước 1: Phân tích từng số rời khỏi quá số yếu tắc.
  • Bước 2: Chọn rời khỏi những quá số yếu tắc công cộng và riêng biệt.
  • Bước 3: Lập tích những quá số vẫn lựa chọn, từng quá số lấy với số nón lớn số 1 của chính nó. Tích này đó là BCNN cần dò xét.

Ví dụ: Tìm BCNN(8, 18, 30)

Trước không còn tớ phân tách phụ thân số bên trên rời khỏi quá số vẹn toàn tố:

8 = 2³

18 = 2 × 3²

30 =  2 × 3 × 5

Chọn rời khỏi những quá số yếu tắc công cộng và riêng biệt, này đó là 2, 3, 5. Số nón lớn số 1 của 2 là 3, số nón lớn số 1 của 3 là 2, số nón lớn số 1 của 5 là một trong những. Khi đó:

BCNN(8, 18, 30) = 2³ × 3² × 5 = 360

Chú ý:

Nếu những số vẫn mang lại từng song một yếu tắc cùng với nhau thì BCNN của bọn chúng là tích của những số bại liệt.

Ví dụ: BCNN(5, 7, 8) = 5 × 7 × 8 = 280

Trong những số vẫn mang lại, nếu như số lớn số 1 là bội của những số sót lại thì BCNN của những số vẫn mang lại đó là số lớn số 1 ấy.

Ví dụ: BCNN(12, 16, 48) = 48

3.3. Cách dò xét bội công cộng trải qua tìm BCNN

Để dò xét bội công cộng của những số vẫn mang lại, tớ rất có thể dò xét những bội của BCNN của những số bại liệt.

Ví dụ: Cho A = {x € N | x ÷ 8, x ÷ 18, x ÷ 30, x < 1000}. Viết tụ họp A bằng phương pháp liệt kê những thành phần.

Ta sở hữu x € BC(8, 18, 30) và x < 1000

BCNN(8, 18, 30) = 2³ × 3² × 5 = 360

Xem thêm: youtube premium free

Bội công cộng của 8, 18, 30 là bội của 360. Lần lượt nhân 360 với 0, 1, 2, 3 tớ được 0, 360, 720, 1080.

Vậy A = {0, 360, 720}

4. Bài luyện phần mềm dò xét bội công cộng nhỏ nhất

Câu 1: Tìm bội công cộng nhỏ nhất của:

a) 60 và 280

b) 84 và 108

c) 13 và 15

ĐÁP ÁN

a) 60 = 2³ × 3 × 5

280 = 2² × 5 × 7

BCNN (60, 280) = 2³ × 3 × 5 × 7 = 840

b) 84 = 2² × 3 × 7

108 = 22.33

BCNN (84, 108) = 2² × 3³ × 7 = 756

c) BCNN (13, 15) = 195

Câu 2: Tìm bội công cộng nhỏ nhất của:

a) 10, 12, 15

b) 8, 9, 11

c) 24, 40, 168.

ĐÁP ÁN

a) 10 = 2 × 5

12 = 2² × 3

15 = 3 × 5

BCNN(10,12,15) = 2² × 3 × 5 = 60

b) BCNN(8, 9, 11) = 8 × 9 × 11 = 792

c) 24 = 2³ × 3

40 = 2³ × 5

168 = 2³ × 3 × 7

BCNN(24, 40,168) = 2³ × 3 × 5 × 7 = 840

Câu 3: Tìm những bội công cộng nhỏ rộng lớn 500 của 30 và 45.

ĐÁP ÁN

BCNN (30, 45) = 90

Do bại liệt những bội công cộng nhỏ rộng lớn 500 của 30 và 45 là 0, 90, 180, 270, 360, 450.

Câu 4: Học sinh lớp 6C Lúc xếp mặt hàng 2, mặt hàng 3, mặt hàng 4, mặt hàng 8 đều vừa vặn đầy đủ mặt hàng. lõi số học viên lớp bại liệt trong tầm kể từ 35 cho tới 60. Tính số học viên lớp 6C.

ĐÁP ÁN

Vì Lúc học viên lớp 6C xếp mặt hàng 2, mặt hàng 3, mặt hàng 4, mặt hàng 8 đều đầy đủ mặt hàng Có nghĩa là số học viên ấy là bội công cộng của 2, 3, 4, 8.

BCNN(2, 3, 4, 8) = 24. Mỗi bội của 24 cũng là 1 trong bội công cộng của 2, 3, 4, 8. Vì số học viên của lớp 6C trong tầm 35 cho tới 60 nên tớ cần lựa chọn bội của 24 vừa lòng ĐK này. Đó là 24 × 2 = 48.

Vậy lớp 6C sở hữu 48 học viên.

Hy vọng nội dung bài viết sẽ hỗ trợ ích cho những em học viên nắm vững về định nghĩa của bội là gì và biết cách dò xét bội chung, bội công cộng nhỏ nhất nhằm phần mềm vô giải bài xích luyện thực tiễn.

Xem thêm: cách viết bản kiểm điểm đánh nhau