c6h5ona ra c6h5oh

C6H5ONa đi ra C6H5OH

Bạn đang xem: c6h5ona ra c6h5oh

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3 được VnDoc biên soạn là phương trình phản xạ kể từ c6h5ona đi ra phenol đi ra phenol. Hy vọng tư liệu này sẽ hỗ trợ chúng ta học viên biết viết lách và cân đối phản xạ một cơ hội đúng mực nhất. Mời chúng ta xem thêm.

1. Phương trình phản xạ C6H5ONa đi ra C6H5OH 

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

2. Điều khiếu nại phản C6H5ONa đi ra C6H5OH

Nhiệt độ: sức nóng chừng sát suất: cao Xúc tác: NaOH đặc

3. Hiện tượng nhận biết

Phương trình không tồn tại hiện tượng lạ nhận thấy đặc biệt quan trọng.

Trong tình huống này, các bạn chỉ thông thường nên để ý hóa học thành phầm C6H5OH (Phenol) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: ko màu), NaHCO3 (natri hidrocacbonat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc các bạn nên để ý hóa học nhập cuộc C6H5ONa (Natri Phenolat) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: ko màu), H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: ko màu), CO2 (Cacbon dioxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: ko màu), bặt tăm.

4. Bài tập dượt áp dụng liên quan 

Câu 1: Khi mang lại phenol ứng dụng với hỗn hợp brom dư thì chiếm được một dẫn xuất của phenol là 2,4,6-tribromphenol, nhập môi trường xung quanh này 2,4,6-tribromphenol là chất:

A. lỏng, nhẹ nhàng rộng lớn phenol

B. lỏng, nặng trĩu rộng lớn phenol

C. rắn

D. rắn, rồi tan nhập phenol dư

Câu 2: Benzen ko phản xạ với hỗn hợp brom tuy nhiên phenol làm mất đi gray clolor đỏ ửng của hỗn hợp brom nhanh gọn vì thế lí vì thế nào là sau đây?

A. Phenol đem tính axit

B. Tính axit của phenol yếu đuối hơn hết axit cacbonic

C. Phenol là dung môi cơ học phân vô cùng rộng lớn benzen

D. Do tác động của group -OH, cả địa điểm ortho và para nhập phenol trở thành nhiều năng lượng điện âm, tạo ra ĐK mang lại tác nhân Br− nhanh gọn tấn công

Câu 3. CTPT C7H8O đem số đồng phân hình học tập là ăn ý hóa học thơm ngát là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4. Cho những chất: Phenol, Striren, Ancol benzylic. Thuốc demo có một không hai rất có thể phân biệt được thân phụ hóa học lỏng đựng nhập thân phụ lọ tổn thất nhãn là:

A. Na

B. Dung dịch Brom

C. Dung dịch NaOH

D. Quỳ tím

Xem đáp án

Đáp án B

Để phân biệt phenol, stiren, ancol benzylic tớ người sử dụng hỗn hợp Br2​:

+ Xuất hiện nay kết tủa white → Phenol.

C​6H5​OH + 3Br2​ → C6​H2​(OH)Br3​ ↓ + 3HBr

+ Dung dịch Br2​ nhạt màu sắc → Stiren.

C6​H5​CH=CH2​ + Br2​ → C6​H5​CHBr-CH2​Br

Không hiện tượng lạ → Ancol benzylic.

Câu 5. Hợp hóa học Y là dẫn xuất chứa chấp oxi của benzen, lượng phân tử của Y vì chưng 94 đvC. Cho biết CTCT của Y

A. Ancol benzylic

B. Phenol

C. p-Crezol

D. Natriphenolat

Câu 6. Cho những tuyên bố sau về phenol:

(a) C6H5OH vừa phải ứng dụng được với hỗn hợp NaOH vừa phải ứng dụng được với Na.

(b) C6H5OH tan được nhập hỗn hợp KOH.

(c) Nhiệt nhiệt độ chảy của C6H5OH to hơn sức nóng nhiệt độ chảy của ancol etylic.

(d) C6H5OH phản xạ được với hỗn hợp KHCO3 tạo ra CO2.

(e) C6H5OH là 1 trong ancol thơm ngát.

Trong những tình huống bên trên, những tuyên bố trúng là

A. (a); (b); (c)

B. (a); (c); (e)

C. (a); (b); (c); (d)

D. (a); (b); (d); (e)

Xem đáp án

Đáp án A

(a) C6H5OH vừa phải ứng dụng được với hỗn hợp NaOH vừa phải ứng dụng được với Na.

(b) C6H5OH tan được nhập hỗn hợp KOH.

(c) Nhiệt nhiệt độ chảy của C6H5OH to hơn sức nóng nhiệt độ chảy của ancol etylic.

Câu 7. Đốt cháy trọn vẹn a gam C2H5OH chiếm được 0,1 mol CO2. Đốt cháy trọn vẹn b gam CH3COOH chiếm được 0,1 mol CO2. Cho a gam C2H5OH ứng dụng với b gam CH3COOH đem xúc tác là H2SO4 quánh và đun rét mướt (giả sử hiệu suất phản xạ là 100%) thì chiếm được số gam ete là

A. 8,8 gam .

B. 17,6 gam

C. 4,4 gam.

D. 13,2 gam.

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có

nC2H5OH = một nửa nCO2 = 0,05 mol; nCH3COOH = 0,05 mol

Phương trình phản xạ hóa học

CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

meste = 0,05.88 = 4,4 (gam)

Câu 8. Đun rét mướt a gam ancol no, đơn chức, mạch hở A với H2SO4 quánh ở sức nóng chừng phù hợp chiếm được b gam hóa học cơ học B. Tỉ khối khá của B đối với A vì chưng 0,7. Hiệu suất của phản xạ đạt 100%. A đem công thức phân tử là:

A. C2H5OH

B. C3H7OH

C. C5H11OH

D. C4H9OH

Xem đáp án

Đáp án B

Xem thêm: phim lớp học yêu cấp tốc

Ta đem theo dõi đề bài bác tỉ khối khá của B đối với A vì chưng 0,7

dB/ dA = 0,7 => X là anken

Gọi X: CnH2n+2O => Y: CnH2n

Ta có: 14n/(14n+18) = 0,7 => n = 3

Công thức phân tử: C3H7OH

Câu 9. Phản ứng tạo ra kết tủa white của phenol với hỗn hợp Br2 chứng minh rằng

A. Phenol đem nguyên vẹn tử hiđro vui nhộn.

B. Phenol đem tính axit vì thế đem group -COOH

C. tác động của group –OH cho tới gốc –C6H5 nhập phân tử phenol

D. tác động của gốc –C6H5 cho tới group –OH nhập phân tử phenol

Xem đáp án

Đáp án C

Benzen không tồn tại phản xạ thế với hỗn hợp brom nhập nhân thơm ngát ở ĐK thông thường.

Mà phenol phản xạ với hỗn hợp Br2 → tác động của group -OH cho tới gốc -C6H5 nhập phân tử phenol

Câu 10. Phenol đem kĩ năng dễ dàng nhập cuộc phản xạ thế với hỗn hợp Br2

A. nhập phân tử đem chứa chấp group OH mút hút năng lượng điện tử.

B. đem vòng benzen mút hút năng lượng điện tử.

C. đem nguyên vẹn tử H vui nhộn nhập group OH.

D. đem group OH đẩy năng lượng điện tử nhập vòng benzen thực hiện H trong khoảng dễ dẫn đến thế.

Xem đáp án

Đáp án D

Phenol đem kĩ năng dễ dàng nhập cuộc phản xạ thế với hỗn hợp Br2 vì thế đem group OH đẩy năng lượng điện tử nhập vòng benzen thực hiện H trong khoảng dễ dẫn đến thế.

Câu 11. X và Y là 2 ăn ý hóa học cơ học thơm ngát đem công thức là C7H8O, đều ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. X chỉ ứng dụng với Na, ko ứng dụng với hỗn hợp NaOH, Y ko ứng dụng với Na và NaOH. Vậy X và Y thứu tự là

A. p-CH3C6H4OH và C6H5CH2OH

B. p-CH3C6H4OH và C6H5OCH3

C. m-CH3C6H4OH và o-CH3C6H4OH

D. C6H5CH2OH và C6H5OCH3

Xem đáp án

Đáp án D

X chỉ ứng dụng với Na, ko ứng dụng với hỗn hợp NaOH => X ko nên là phenol => X là ancol C6H5CH2OH

Y ko ứng dụng với Na và NaOH => Y là ete C6H5OCH3

Câu 12. Có những đánh giá sau:

(1) Phenol thực hiện quỳ tím fake trở thành red color.

(2) Ancol etylic ứng dụng được với NaOH.

(3) Axetandehit đem công thức là CH3CHO.

(4) Từ 1 phản xạ rất có thể fake ancol etylic trở thành axit axetic.

(5) Từ CO rất có thể pha trộn được axit axetic.

Số đánh giá ko trúng là

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C

(1) Phenol thực hiện quỳ tím fake trở thành red color. => Sai. Không thực hiện thay đổi màu sắc quì.

(2) Ancol etylic ứng dụng được với NaOH. => Sai.

Câu 13. Hãy lựa chọn câu tuyên bố trúng về phenol:

1) phenol là ăn ý hóa học đem vòng benzen và mang trong mình 1 group –OH.

2) phenol là ăn ý hóa học có một hoặc nhiều group hiđroxyl (-OH) links thẳng với vòng benzen.

3) phenol đem tính axit tuy nhiên nó là axit yếu đuối rộng lớn axit cacbonic.

4) phenol tan nội địa mức giá vô hạn.

5) phenol tan nhập hỗn hợp NaOH tạo ra trở thành natriphenolat.

A. 1, 2, 3, 5.

B. 1, 2, 5.

C. 2, 3, 5.

D. 2, 3, 4.

Câu 14. Phenol đem kĩ năng dễ dàng nhập cuộc phản xạ thế với hỗn hợp Br2

A. nhập phân tử đem chứa chấp group OH mút hút năng lượng điện tử.

B .đem vòng benzen mút hút năng lượng điện tử.

C .đem nguyên vẹn tử H vui nhộn nhập group OH.

D. đem group OH đẩy năng lượng điện tử nhập vòng benzen thực hiện H trong khoảng dễ dẫn đến thế.

Xem đáp án

Đáp án D

Phenol đem kĩ năng dễ dàng nhập cuộc phản xạ thế với hỗn hợp Br2 vì thế đem group OH đẩy năng lượng điện tử nhập vòng benzen thực hiện H trong khoảng dễ dẫn đến thế.

....................................

Mời chúng ta xem thêm tăng một trong những tư liệu liên quan 

  • C6H5Br + NaOH → C6H5ONa + HBr
  • CH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n
  • Al4C3 + H2O → CH4 + Al(OH)3
  • C2H4 + O2 → CH3CHO
  • C2H4 + Br2 → C2H4Br2
  • C2H2 + H2O → CH3CHO
  • C2H5OH → C2H4 + H2O

VnDoc tiếp tục gửi cho tới các bạn phương trình chất hóa học C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3, Khi phân diệt CH4 đưa đến C2H2, rất có thể thấy đấy là phản xạ pha trộn axetilen kể từ metan những các bạn sẽ vô cùng hoặc bắt gặp trong những dạng bài bác tập dượt pha trộn và chuỗi phản xạ chất hóa học. Hy vọng với tư liệu này tiếp tục cung ứng những vấn đề quan trọng mang lại chúng ta.

Ngoài đi ra, VnDoc.com tiếp tục xây dựng group share tư liệu học hành trung học phổ thông free bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 11. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể cảm nhận được những tư liệu tiên tiến nhất.

Chúc chúng ta học hành đảm bảo chất lượng.

Xem thêm: dsds