Các bài toán nâng cao lớp 5

*
Thầy Trần Hữu Hiếu

- Giải Nhất toán cấp tỉnh các năm lớp 5, 9, 10, 11, 12.

Bạn đang xem: Các bài toán nâng cao lớp 5

- Giải KK HSG Cấp Quốc Gia lớp 12.

- Nhiều năm gớm nghiệm giảng dạy, ôn tập học sinch tđê mê gia thi các kỳ thi APMOPS, AMC, IKMC, IMAS, IMC, SASMO

- Tốt nghiệp loại xuất xắc lớp Kỹ sư tài năng - Đại học bách khoa Hà Nội - Tốt nghiệp Á khoa


*

Khóa học Toán nâng cao - Toán bốn duy lớp 5 với rộng đôi mươi chuyên đề, dạng toán sự khác biệt sẽ giúp học sinch nắm vững kiến thức nâng cao lớp 5, tiếp xúc với các bài toán bốn duy, các dạng toán đa dạng, phong phú.

Xem thêm: Quá Trình Hô Hấp Ở Thực Vật, Khái Quát Về Hô Hấp Ở Thực Vật

Tđam mê gia khóa học này, học sinch còn được trang bị các kiến thức để có thể tự tin tsay mê gia các kỳ thi giao lưu Toán tiểu học như:

- Kỳ thi Toán quốc tếKangaroo (International KangarooMathematics Contest)

- Kỳ thi Toán Singapore và Châu Á (SASMO)

- Kỳ thi Toán Australia (Australian Mathematics Competition - AMC)

- Kỳ thi đánh giá năng lực Toán tiểu học quốc tế (IMAS)

- Trang bị nền tảng kiến thức ttê mê gia thi Toán Châu Á Thái Bình DươngAPMOPS(Asia – Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools)

- Kỳ thi Toán bên trên Internet ViOlympic.

DANH SÁCHCÁC CHUYÊN ĐỀ


BÀI GIẢNG HỌC THỬ


2 bài giảngLuyện tập chăm đề
Sơn màu hình lập phương thơm
Nâng cao13009 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tỉ lệ khoảng không tam giác
Nâng cao6691 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

DÃY SỐ - QUY LUẬT


17 bài xích giảngLuyện tập chăm đề
Bài 1: Tìm qui luật dãy số
Nâng cao25893 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Tìm quy luật dãy số (tiếp theo)
Nâng cao15396 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Tìm quy luật dãy số (tiếp theo)
Nâng cao12375 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Dãy hình gồm quy luật
Nâng cao10383 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Xác định số gồm thuộc hàng xuất xắc không
Nâng cao100trăng tròn lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Tìm số số hạng của dãy số
Nâng cao9405 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Tìm số hạng sản phẩm n của dãy số
Nâng cao11470 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Tìm số hạng vật dụng n của dãy số (tiếp theo)
Nâng cao8740 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 9: Tìm số chữ số của hàng số
Nâng cao6139 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 10: Bài toán trang sách
Nâng cao6985 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 11: Dãy chữ - Dãy số lặp lại
Nâng cao5378 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 12: Dãy chữ - Dãy số lặp lại (tiếp)
Nâng cao4665 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 13: Xét dãy số phụ
Nâng cao5549 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 14: Xét dãy số phụ (tiếp)
Nâng cao4512 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 15: Viết các số tự nhiên theo qui luật
Nâng cao41đôi mươi lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Pmùi hương pháp ghép cặp vào bài toán dãy số
Nâng cao7752 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Phương pháp ghép cặp trong bài toán tính tổng các chữ số
Nâng cao6441 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%

SỐ VÀ CHỮ SỐ, HOÁN VỊ, SẮPhường. XẾP CHỮ SỐ


11 bài giảngLuyện tập chăm đề
Bài 1: Viết số thoải mái và tự nhiên tự những chữ số cho trước
Cơ bản8170 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
BÀI 2: Tính số các số lập được từ các chữ số đến trước
Nâng cao6699 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
BÀI 3: Tính số các số lập được từ các chữ số cho trước (tiếp)
Nâng cao5692 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Tính số các số lập được (tiếp)
Nâng cao4294 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Tính tổng các số lập được
Nâng cao5158 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Tính tổng các số lập được (tiếp)
Nâng cao4032 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Một số bài toán đếm số cách
Nâng cao3764 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Một số bài toán đếm số cách (tiếp)
Nâng cao2859 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Tìm số lần xuất hiện của chữ số trong dãy số
Nâng cao3842 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Tìm số lần xuất hiện của chữ số trong dãy số (tiếp theo)
Nâng cao2903 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Tính tổng các chữ số của dãy số
Nâng cao2685 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%

CHUYÊN ĐỀ CẤU TẠO SỐ


4 bài bác giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Tgiỏi đổi chữ số của một số
Cơ bản8524 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Thêm, bớt, xóa chữ số của một số
Cơ bản7113 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Thêm, xóa chữ số của một số (tiếp)
Nâng cao5400 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Thêm, xóa chữ số của một số (tiếp)
Nâng cao4649 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%

CHỮ SỐ TẬN CÙNG


9 bài bác giảngLuyện tập chăm đề
Bài 1: Tìm chữ số tận cùng của một tổng
Nâng cao7690 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Tìm chữ số tận cùng của một tích
Nâng cao5234 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Tìm chữ số tận cùng của tích (tiếp)
Nâng cao4209 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Tìm chữ số tận cùng của một biểu thức kết hợp
Nâng cao4152 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
BÀI 5: Tìm chữ số tận cùng của biểu thức dựa trên (tiếp)
Nâng cao2918 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Tìm số chữ số 0 liền nhau tận cùng
Nâng cao3409 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Tìm số chữ số 0 liền nhau tận cùng (tiếp theo)
Nâng cao2765 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Tìm số chữ số 0 liền nhau tận cùng (tiếp theo)
Nâng cao2634 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 9: Áp dụng tính chẵn lẻ vào giải toán
Nâng cao2375 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%

CHIA HẾT - CHIA CÓ DƯ


4 bài bác giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Ôn tập dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9
Cơ bản5933 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Ôn tập tín hiệu phân chia hết cho 2,3,5,9 (tiếp)
Cơ bản4204 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Các bài tân oán về vận dụng dấu hiệu phân tách hết
Nâng cao4368 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Các bài tân oán vận dụng dấu hiệu phân chia hết
Nâng cao3724 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

PHÂN SỐ


13 bài bác giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: So sánh phân số bằng phân số trung gian
Nâng cao6602 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: So sánh phân số bằng phương pháp sử dụng phần bù
Nâng cao5435 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: So sánh phân số bằng pmùi hương pháp so sánh phần hơn
Nâng cao3921 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: So sánh phân số bằng phần bù, phần rộng mở rộng
Nâng cao3904 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Tính nhanh dãy tổng những phân số bao gồm qui luật
Nâng cao6344 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Tính nhanh hao hàng tổng các phân số bao gồm qui luật pháp (tiếp)
Nâng cao6052 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Tính nkhô giòn dãy tổng các phân số tất cả qui luật
Nâng cao5964 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Tính nkhô nóng dãy tích những phân số tất cả qui luật
Nâng cao4276 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 9: Tính nhanh dãy tích các phân số có qui luật
Nâng cao3606 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 10: Tính nhanh hao dãy phân số có quy luật
Nâng cao3458 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 11: Tính nkhô cứng dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao3088 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 12: Tính nkhô giòn dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao2968 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 13: Tính nkhô cứng dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao3398 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

SỐ THẬPhường PHÂN


6 bài bác giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Viết số thập phân - so sánh số thập phân
Nâng cao1192 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Lập số thập phân
Nâng cao9trăng tròn lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Các phép tính số thập phân
Cơ bản764 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Bài toán chuyển đổi dấu phẩy của số thập phân
Nâng cao953 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Bài tân oán thay đổi vệt phẩy của số thập phân (tiếp)
Nâng cao738 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Tìm số thập phân theo ĐK về chữ số
Nâng cao691 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

BÀI TOÁN CÔNG VIỆC CHUNG


8 bài giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Bài toán công việc chung
Nâng cao9648 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Bài toán công việc chung (phần 2)
Nâng cao5684 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Bài toán công việc phổ biến (phần 3)
Nâng cao5253 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Bài toán công việc tầm thường (phần 4)
Nâng cao4746 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Bài toán công việc bình thường (phần 5)
Nâng cao3460 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Bài toán công việc bình thường (phần 6)
Nâng cao2889 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Bài toán vòi nước chảy vào, chảy ra
Nâng cao3625 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Bài toán vòi ncầu chảy vào tháo ra
Nâng cao2649 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

TỈ SỐ PHẦN TRĂM


10 bài xích giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Tính tỉ số phần trăm, tìm số khi biết tỉ số phần trăm
Nâng cao9396 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Tính tỉ số phần trăm, tìm số Lúc biết tỉ số phần trăm
Nâng cao7184 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Bài toán tăng, giảm tỉ số phần trăm
Nâng cao7941 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Bài toán tăng, giảm tỉ số phần trăm
Nâng cao5359 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Bài toán tăng, giảm tỉ số phần trăm (tiếp)
Nâng cao5056 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Bài toán lãi lỗ
Nâng cao5197 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Bài toán lãi lỗ (tiếp)
Nâng cao4647 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Bài toán lãi lỗ (tiếp)
Nâng cao4373 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 9: Dạng toán dung dịch, hạt tươi, hạt thô cùng với những trạng thái khác nhau
Nâng cao4848 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 10: Dạng tân oán hạt tươi, hạt khô
Nâng cao3867 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

GIẢ THIẾT TẠM


7 bài bác giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Phương thơm pháp mang thiết trợ thời đơn
Nâng cao6526 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
BÀI 2: Pmùi hương pháp giả thiết nhất thời solo (tiếp)
Nâng cao3934 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Bài toán thù mang thiết tạm bợ đơn (tiếp theo)
Nâng cao3800 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Bài tân oán đưa thiết trợ thì solo (tiếp theo)
Nâng cao2562 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Bài toán giả thiết tạm đơn (tiếp theo)
Nâng cao2976 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Bài toán giả thiết tạm kép
Nâng cao3629 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Bài toán giả thiết tạm kép (tiếp)
Nâng cao2887 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

TÍNH NGƯỢC


6 bài giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: Bài toán tính ngược
Bài giảng này sẽ được chuyển lên vào thời hạn tới
Bài 2: Bài toán tính ngược (tiếp)
Bài giảng này sẽ được chuyển lên vào thời gian tới
Bài 3: Bài toán tính ngược (tiếp)
Bài giảng này sẽ tiến hành đưa lên vào thời gian tới
*
Ôn tập tổng vừa lòng các bài xích tân oán tính ngược
Cơ bản64 lượt họcTài liệuChưa học
0%
Hướng dẫn giải ôn tập tổng phù hợp - Chulặng đề tính ngược (phần 1)
Nâng cao65 lượt họcVideoTài liệuChưa học
0%
Hướng dẫn giải ôn tập tổng thích hợp - Chuyên ổn đề tính ngược (phần 2)
Nâng cao24 lượt họcVideoTài liệuChưa học
0%

HÌNH HỌC (TAM GIÁC, HÌNH THANG, HCN)


12 bài xích giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: Tính khoảng không tam giác
Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời hạn tới
Bài 2: Tỉ lệ không gian tam giác
Nâng cao12233 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Tỉ lệ diện tích tam giác (tiếp)
Nâng cao7794 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Tỉ lệ khoảng không tam giác (phần nâng cấp khó)
Nâng cao7940 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Tỉ lệ khoảng không tam giác (phần nâng cao khó)
Nâng cao4527 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Tỉ lệ không gian tam giác (học sinh giỏi)
Nâng cao3838 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao2764 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tỉ lệ không gian tam giác (nâng cao khó)
Nâng cao2895 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tính diện tích bằng pmùi hương pháp gián tiếp
Nâng cao2504 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tính không gian bằng phương thơm pháp gián tiếp (tiếp theo)
Nâng cao2304 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tính chất khoảng không hình thang
Nâng cao3456 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tính chất tỉ lệ diện tích vào hình tứ giác (học sinc giỏi)
Nâng cao2632 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

HÌNH LẬPhường PHƯƠNG, HÌNH HỘP CHỮ NHẬT


4 bài xích giảngLuyện tập siêng đề
Sơn màu hình lập phương
Nâng cao7685 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Sơn màu hình hộp chữ nhật
Nâng cao3766 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Sơn màu hình lập pmùi hương (tiếp theo)
Nâng cao2595 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Xếp các khối lập phương thơm thành hình khối
Nâng cao2618 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

CÁC BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG


19 bài giảngLuyện tập chăm đề
Bài 1: Bài toán chuyển động đều cơ bản
Cơ bản7958 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Bài toán chuyển động cơ bản (tiếp)
Nâng cao6901 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Mối liên hệ giữa quãng đường và vận tốc
Nâng cao7584 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Bài toán chuyển động ngược chiều
Nâng cao5995 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Bài toán chuyển động ngược chiều (tiếp)
Nâng cao6212 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Chuyển cồn cùng chiều
Nâng cao5315 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Bài toán chuyển động cùng chiều
Nâng cao4907 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Bài toán chuyển động đồng hồ
Nâng cao5350 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 9: Bài toán chuyển động đồng hồ (phần 2)
Nâng cao4206 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 10: Bài toán chuyển động đồng hồ (phần 3)
Nâng cao3014 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 11: Vận tốc trung bình
Nâng cao3714 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 12: Vận tốc trung bình (tiếp)
Nâng cao2695 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 13: Vận tốc mức độ vừa phải (tiếp)
Nâng cao2558 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 14: Chuyển cồn cái nước
Nâng cao3965 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 15: Chuyển cồn dòng nước (Tiếp theo)
Nâng cao25đôi mươi lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 16: Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể
Nâng cao2644 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 17: Chuyển đụng của trang bị tất cả chiều nhiều năm đáng chú ý (Tiếp theo)
Nâng cao2433 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 18: Chuyển hễ vòng tròn
Nâng cao2189 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 19: Chuyển hễ vòng tròn (Tiếp theo)
Nâng cao1710 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

SUY LUẬN LOGIC


6 bài bác giảngLuyện tập chăm đề
Suy luận Logic - Phần 1
Nâng cao3744 lượt họcVideoChưa học
0%
Suy luận Logic - Phần 2
Cơ bản1700 lượt họcVideoChưa học
0%
Suy luận Logic - Phần 3
Cơ bản1436 lượt họcVideoChưa học
0%
Suy luận Logic - Phần 4
Nâng cao1205 lượt họcVideoChưa học
0%
Suy luận Logic - Phần 5
Nâng cao1119 lượt họcVideoChưa học
0%
Suy luận Logic - Phần 6
Nâng cao1466 lượt họcVideoChưa học
0%

NGUYÊN LÝ CHUỒNG BỒ CÂU


2 bài xích giảngLuyện tập chăm đề
Bài 1: Nguyên lý Dirichlet (phần 1)
Nâng cao6086 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Nguim lý Dirichlet (phần 2)
Nâng cao3251 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%

BIỂU ĐỒ VEN


4 bài bác giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Mở đầu dạng toán biểu đồ Ven
Nâng cao4699 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Bài toán biểu đồ Ven
Nâng cao3214 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Bài toán biểu đồ Ven
Nâng cao2331 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Bài toán biểu đồ Ven (cải thiện - khó)
Nâng cao2283 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

HỌC TOÁN TƯ DUY (LIVESTREAM)


19 bài giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: Giải đề số 01
Nâng cao1263 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 2: Giải đề số 02
Nâng cao547 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 3: Bài toán thù dãy số
Nâng cao388 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 4: Cấu tạo ra số
Nâng cao337 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 5: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao532 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 6: Tính nhanh hao phân số
Cơ bản325 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 7: Tính nkhô hanh phân số (tiếp)
Nâng cao210 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 8: Tính nhanh khô phân số (tiếp theo)
Nâng cao194 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 9: Bài toán thù tứ duy hack não
Nâng cao486 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 10: Bài tân oán tính ngược
Nâng cao265 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 11: Bài toán thù tính tuổi
Nâng cao297 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 13: Giải đề số 03
Nâng cao198 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 14: Giải đề số 04
Nâng cao239 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 15: Tỉ số phần trăm
Nâng cao227 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 16: Tỉ số Tỷ Lệ (tiếp)
Cơ bản174 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 17: Bài tân oán đưa động
Nâng cao283 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 18: Bài toán thù vận động (tiếp)
Nâng cao212 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 19: Bài tân oán vận động ngược chiều
Nâng cao347 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 20: Bài toán thù chuyển động cùng chiều
Nâng cao443 lượt họcVideoChưa học
0%

BÀI TOÁN HAI TỈ SỐ


3 bài giảngLuyện tập siêng đề
DẠNG 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG THAY ĐỔI
Nâng cao713 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
DẠNG 2: HIỆU HAI SỐ KHÔNG THAY ĐỔI
Nâng cao449 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
DẠNG 3: MỘT TRONG HAI SỐ KHÔNG ĐỔI
Nâng cao358 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

BÀI TOÁN THỪA THIẾU


3 bài xích giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: Bài toán quá thiếu (phần 1)
Nâng cao604 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Bài toán vượt thiếu (phần 2)
Nâng cao292 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Bài toán thừa thiếu (phần 3)
Cơ bản261 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
× tinycollege.edu.vn - Chia sẻ mê man
Tài khoản của doanh nghiệp chưa đầy đủ điều kiện nhằm sử dụng phần này.

Xem thêm: Tả Cây Chuối Lớp 7 - Tả Cây Chuối (8 Mẫu)


Nếu là thành viên VIPhường, vui mắt đăng nhập nhằm vào học!
Đóng
× tinycollege.edu.vn - Ẩn số tân oán học tập
quý khách buộc phải đăng nhập nhằm thực hiện tác dụng này
Cđại bại
*
Video bài xích giảng
...
Close
× Video bài giảng

Some text in the modal.


Cthua
× Luyện tập bài xích giảng
Đang lấy tài liệu...
Câu trước Câu sauNộp bài Đóng
× tinycollege.edu.vn
quý khách hàng gồm chắc chắn rằng muốn nộp bài?
Nộp bài Đóng
× Xem bài vẫn làm
Đang đem tài liệu...
Hỗ trợ
Phản hồi PHHS
Hướng dẫn
Liên hệ
Thành viên Đăng nhập
quý khách hàng đề xuất đăng nhập để thấy đầy đủ các nội dung, hoặc đăng ký ở đây nếu như bạn chưa xuất hiện tài khoản!
Thư điện tử *
Mật khẩu *
Ghi nhớ đăng nhập Đăng nhập
Đăng nhập với Facebook Đăng nhập với Gmail
Quên mật khẩuĐăng ký kết tài khoản
×Chọn cấp độ đề thi
Đề dễĐề nâng caoĐề khó

Chuyên mục: Kiến thức thú vị