Các dạng toán nâng cao về lũy thừa lớp 6

... vy : ab = 6m.6n = 36mn => ab = 2 16 tng ng mn = tng ng m = 1, n = hoc m = 2, n = tng ng vi a = 6, b = 36 hocc l a = 12, b = 18 Bi toỏn : Tỡm hai s nguyờn dng a, b bit ab = 180, = 60 Li gii ... CC toàn quốc NNG CAO V TNH CHIA HT, C V BI A KIN THC C BN - Nm c cỏc du hiu chia ht, tớnh cht phân tách ht ca mt tng - Hiu v ngươi quan tiền h gia c v bi vi tớnh phân chia ht B MT S BI TON CHNG MINH V TNH CHIA HT I Chỳ ... nhị ch s tn cựng chia ht cho (hoc 25) thỡ phân chia ht mang lại (hoc 25) v ch nhng s ú mi chia ht mang đến (hoc 25) Du hiu chia ht mang đến 8, 125 Nhng s cú ba ch s tn cựng phân chia ht mang đến (hoc 125) thỡ phân tách ht đến (hoc...


Bạn đang xem: Các dạng toán nâng cao về lũy thừa lớp 6

*

... 8 260 gồm + + + = 16, 16 chia dư Vậy 8 260 phân chia dư Tương tự ta có: 1725 chia cho dư 7 364 chia mang lại dư 105 chia đến dư Ta 8 260 phân chia cho dư 1725 chia mang đến dư 7 364 chia cho dư 105 phân chia mang lại dư Bài 6: ... số HS lớp B Số HS lớp C 17/ 16 số HS lớp A Hỏi lớp bao gồm học tập sinh? Hướng dẫn: 18 Số học sinh lớp 6B học viên lớp 6A (giỏi ) 16 17 Số học sinh lớp 6C học viên lớp 6A 16 Tổng số phần lớp: cấm trẻ em 16+ 17 = ... rằng: a/ 61 00 – chia hết đến b/ 2120 – 1110 chia hết đến Hướng dẫn a/ 61 00 gồm chữ số sản phẩm đơn vị (VD 61 = 6, 62 = 36, 63 = 2 16, 64 = 12 96, …) suy 61 00 – bao gồm chữu số sản phẩm đơn vị chức năng Vậy 61 00 – chia không còn...
*

... 231 269 Vậy nhằm so sánh 1031 2100 ta phải so sánh 531 269 531 = 53 528 = 53 (54)7 = 125 62 57 269 = 26 263 = 26 (29)7 = 64 5127 Ta so sánh cặp thừa số tơng ứng cùng với Vì 125 > 64 => 125 62 57 ... + 2007 D = 20 06 Giải: 15 a, Ta có A = 10 16 + => 10A = 10 10 + 1 16 1015 + 16 = 10 + 10 10 + 10 16 + 16 + = 10 16 + = + 10 + 10 + 16 16 17 10 16 + B = 1017 + => 10B = 10 17 = 10 17 ... Tìm số ngulặng n béo mang lại : n200 13 5,951 7
*

*

16 1,696 0
*

5 564 0


Xem thêm: Cá Gì Có 4 Màu ??? Page Not Found &Bull Instagram

14 1,056 0
9 860 1
23 900 0
35 681 0


Xem thêm: Soạn Bài Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta (Ngắn Gọn), Học Tốt Ngữ Văn

Hỗ trợ khách hàng Giúp đỡ Giới thiệu

Chuyên mục: Kiến thức thú vị