Cách dùng because of và due to

     

Due to lớn là gì? Due to sử dụng ra làm sao trong giờ anh? Hiểu đúng về cách cần sử dụng due to đang giúp vận dụng đúng chuẩn tốt nhất trong số bài bác tập với tình huống giao tiếp thường thì. Mời chúng ta theo dõi kiến thức trong phân mục Ngữ Pháp Tiếng Anh.

Bạn đang xem: Cách dùng because of và due to


Cách dùng Due to

Due to: chính vì, do

Cách cần sử dụng Due to lớn vào Tiếng Anh

Trong Tiếng Anh, cấu trúc Due khổng lồ dùng để làm chỉ lý do, nguyên nhân của hành vi, vụ việc nhất mực như thế nào kia.

Cấu trúc Due to

Cấu trúc 1:

S + V + Due lớn + Noun Phrase

Ex: – The team’s success was largely due to lớn his efforts.

(Sự thành công của team phần lớn là vì sự nỗ lực của anh ấy ấy).

-Nam failed the exam due to lớn his negligence.

(Nam đang tđuổi bài xích soát sổ chính vì sự cẩu thả của anh ý ấy).

Cấu trúc 2:

S + V + Due lớn + the fact that S + V

Ex: They spent all time last Christmas at trang chính due khổng lồ the fact that the weather was so cold.

(Họ đã đạt cả thời hạn mùa giáng sinh trước ở nhà chính vì sự thật rằng tiết trời thừa lạnh).

*Notes:

– lúc áp dụng Due to lớn sinh sống đầu câu nên phân cách các mệnh đề bởi dấu “,”.

– Một số nhiều từ đồng nghĩa tương quan cùng với Due to:

Due khổng lồ = Because of = Owing to lớn = On tài khoản of = In view of

(Bởi vì chưng, vì chưng vì)

Cấu trúc 3:

Due lớn được dùng nhỏng một tính tự trong câu.

Ex: The oto is due lớn leave sầu soon.

(Chiếc xe rời đi sớm).

Xem thêm: Bài Viết Về Bác Hồ Bằng Tiếng Anh Nói Về Bác Hồ, Mình Cần Gấp

Ex: Due to lớn the bad weather, we can’t go for a picnic.

(Bởi bởi tiết trời xấu, công ty chúng tôi quan yếu đi dã ngoại).

= Because of the bad weather, we can’t go for a picnic.

(Bởi vì tiết trời xấu, Cửa Hàng chúng tôi cần thiết đi dã ngoại).

cũng có thể sửa chữa Due to lớn bởi Because of hoặc Owing lớn hoặc On account of hoặc In view of.


Viết lại câu cùng với Due to

Due lớn là từ bỏ đồng nghĩa tương quan với Because of phải bí quyết viết lại cũng giống như với bí quyết viết lại câu tự Because of lịch sự Because.

S + V + Due to + Noun Phrase

➔ S + V + Because + S + V…

Ex: I went khổng lồ school late due to my broken xe đạp.

(Tôi đang đi vào ngôi trường muộn chính vì cái xe pháo của tớ bị hỏng).

➔ I went to school late because my xe đạp was broken.

(Tôi đã đi đến trường muộn bởi vì cái xe đạp của tôi đã trở nên hỏng).

Các bài tập cùng với Due lớn vào Tiếng Anh

Đừng quên một số bài tập áp dụng trong bài học này nhé. Phía dưới bao gồm lời giải đúng đắn.

a. _____ lớn fog, the boat arrived late. (Due / Because of / Because)

b. The improvement was _____ a higher level of gold are treated during the period. (Due to/ Because of/ In view of)

c. His oto troubles are ______ a problem with alternator. (Due to/ Owing to/ In account of)

d. _____khổng lồ the law in Irel&, they had to work out a way of getting her over khổng lồ Britain. (Due/ Because)

e. Minh missed her light _____ to lớn a traffic hold – up. (Due/ Because/ Owing to)

Đáp án:

a. Due

b. Due to

c. Due to

d. Due

e. Due

do đó, chúng ta vẫn đọc được due to là gì? Cách sử dụng due to lớn rồi đúng không nào? Chúc chúng ta học tốt.


Ngữ Pháp -
DMCA.com Protection Status

Điều Khoản Và Chính Sách Bảo Mật - Privacy Policy


Chuyên mục: Kiến thức thú vị