Cách dùng get used to

     

Đều là "used to", vậy cha cấu trúc used to,get used khổng lồ và be used khổng lồ khác biệt như thế nào?Cùng search câu vấn đáp vào bài tổng thích hợp này để bài toán luyện thi TOEIC của người tiêu dùng đạt công dụng rất tốt nhé!

ÔN THI TOEIC - THAM KHẢO NGAY:KHÓA HỌC THÀNH THẠO 4 KỸ NĂNG TOEIC

Giải ưng ý cụ thể phân biệtused to, get used to với be used lớn.

Bạn đang xem: Cách dùng get used to

1. USED TO + V: ĐÃ TỪNG

1.1.Diễn tả một thói quenvào thừa khứ.

- Cấu trúc:Used lớn + V diễn tảmột kiến thức, một hành vi liên tục xẩy ra vào quá khứ đọng mà hiện thời không còn nữa.

- Ví dụ:

+Weused tolive sầu there when I was a child.

(Chúng tôi đã từng sống ở đó Khi tôi còn là một đứa tphải chăng.)

1.2. Diễn tả tâm lý trong thừa khứ

-Cấu trúc:Used to+ V còn bộc lộ một chứng trạng vào thừa khứnhưnghiện giờ khôngtồntạinữa được mô tả bằng một số trong những hễ trường đoản cú như: have, belive, know, like.

- Ví dụ:

+Iused tolikeThe Beatles but now I never listen to them.

(Tôi đã có lần đam mê đội The Beatles dẫu vậy bây giờ tôi không còn nghe nhạc của mình nữa.)

*

2. BE USED TO +VING / NOUN: ĐÃ QUEN VỚI

*

- Cấu trúcBe used lớn + Ving / N:Nghĩa là các bạn đã có lần thao tác nào đấy tương đối nhiều lần hoặc sẽ gồm kinh nghiệm tay nghề với Việc đó rồi, do vậy nó không thể không quen, mớ lạ và độc đáo hay trở ngại gì cùng với các bạn nữa)

- Ví dụ:

+I amused to lớn gettingup early in the morning.

(Tôi đã quen thuộc với việc dậy mau chóng vào buổi sớm.)

+ I am notused to lớn the new systemin the factory yet.

(Tôi vẫn không quen với hệ thống mới sống xí nghiệp.)

TÌM HIỂU THÊM CÁC THÔNG TIN VỀ VIỆC:THI THỬ TOEIC

3. GET USED TO + VING / NOUN: DẦN QUEN VỚI

-Get used tokết phù hợp với Ving hoặc nhiều danh từvới ý nghĩa: sự việc nào đósẽ dầntrở buộc phải thân thuộc với chúng ta.

- Ví dụ:

+She has started working nights and is stillgetting used to lớn sleepingduring the day.

Xem thêm: Vợ Chồng Gần Gũi Theo Cách Gần Gũi Chồng Yêu Và “Đê Mê” Bạn Suốt Đời

(Cô ấy ban đầu thao tác vào ban đêm và dần dần quen thuộc cùng với vấn đề ngủ xuyên suốt ngày.)

+I gotused khổng lồ gettingup early in the morning.

(Tôi vẫn thân quen dần cùng với Việc dậy nhanh chóng buổi sớm.)

*

BÀI TẬPhường : Sử dụng kiến thức và kỹ năng nghỉ ngơi bên trên để chấm dứt các câu sau

1. European drivers find it difficult to lớn _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) lớn school there, but now it"s a factory.

3. I"ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they vị things round here.

4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can"t believe sầu they are going khổng lồ build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn"t smoke at all!

8. Whenever all my friends went lớn discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

10. When Max went khổng lồ live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very open minded person.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị