Cách hạch toán tiền chậm nộp thuế

     

Cách hạch toán thù chi phí pphân tử lờ lững nộp thuế – Trong quá trình sản xuất marketing của Doanh Nghiệp, có những giai đoạn có phát sinh tiền thuế phải đóng mà lại doanh nghiệp chưa đóng, dẫn đến việc phòng ban thuế ra quyết định phạt. Bài viết này sẽ chỉ dẫn cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế.

Bạn đang xem: Cách hạch toán tiền chậm nộp thuế

*
*

1. Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế …

– Lúc nhận thấy thông báo về việc xử phạt: Nợ TK 811 – Chi tiêu khác Có TK 3339 – Phí, lệ phí và các koản phải nộp khác Có TK 338 – Phải trả, đề xuất nộp khác.

Khi nộp tiền phạt: Nợ TK 3339, 338 Có các TK 111, 112,. . .

Cuối kỳ kế toán thù, kết chuyển: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh Có TK 811 – túi tiền khác.

Chú ý: Các khoản tiền phạt về vi phạm luật hành bao gồm bao gồm: vi vi phạm giao thông, vi phạm chính sách đăng ký marketing, vi phạm cơ chế kế toán thù những thống kê, vi phạm pháp hiện tượng về thuế bao gồm cả tiền lừ đừ nộp thuế. vẫn bị loại bỏ thoát ra khỏi ngân sách được trừ lúc tính thuế TNDN.

Xem thêm: Cấu Trúc How Often Nghĩa Là Gì ? Cấu Trúc How Often Là Gì

2. Hướng dẫn hạch toán tiền thuế bị truy thu sau quyết toán

Theo Công văn 13521/CT-TTHT Hướng dẫn cách hạch tân oán kế toán thù số thuế tầm nã thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế.

– Sau Lúc quyết toán thuế và có thông báo của cơ quan thuế về việc bắt buộc truy vấn thu nộp thêm số thuế GTGT, thuế TNDN, thuế các khoản thu nhập cá nhân, thì trên thời điểm cảm nhận Quyết định cách xử trí truy vấn thu, các khách hàng hạch tân oán nlỗi sau:

a. Cách hạch toán tiền thuế GTGT bị tróc nã thu: Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối hận năm kia. Có TK 3331 – Thuế GTGT nên nộp

b. Cách hạch toán tiền thuế TNDoanh Nghiệp bị tróc nã thu: Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm kia. Có TK 3334 – Thuế TNDoanh Nghiệp yêu cầu nộp.

c. Cách hạch toán tiền thuế TNcông nhân bị tróc nã thu: – Nếu khấu trừ vào chi phí lương của người lao hễ kỳ này: Nợ TK 334- Phải trả fan lao rượu cồn Có TK 3335 – Thuế TNcông nhân đề xuất nộp

– Nếu bởi cửa hàng buộc phải trả: Nợ TK 4211 – Lợi nhuận không phân păn năn năm trước. Có TK 3335 – Thuế TNCN buộc phải nộp.

3. Cách hạch toán điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ

– Nếu Doanh Nghiệp người tiêu dùng trích khấu hao vượt mức quy định tại khung khấu hao TSCĐ theo Thông bốn 45/2013/TT-BTC, làm hình họa hưởng đến lợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán trmong thì hạch toán điểu chỉnh lại số trích thừa nấc chế độ nlỗi sau :

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ Có TK 4211 – Lợi nhuận không phân phối thời gian trước.

– Ngoài việc phải lập lại sổ sách kế toán, các người dùng còn phải knhị bổ sung cập nhật hố sơ knhì thuế liên quan như hồ sơ knhị quyết toán thuế TNDoanh Nghiệp, Thuế TNCN, Thuế GTGT,… của các kỳ trước.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị