Cách hủy tờ khai trên dịch vụ công

     

Sau đây mình xin hướng dẫn cách khai huỷ tờ khai hải quan trên dịch vụ công trực tuyến :

Bước 1 :

*
" data-medium-file="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?fit=611%2C400" data-large-file="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?fit=1020%2C667" loading="lazy" class="aligncenter size-medium wp-image-485" src="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=611%2C400" alt="Hệ thống dịc vụ công trực tuyến " width="611" height="400" srcset="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=611%2C400 611w, https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=768%2C502 768w, https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?w=1073 1073w" sizes="(max-width: 611px) 100vw, 611px" data-recalc-dims="1" />

Bước 2 :

Kích chuột vào mục : “Đăng Nhập” như hình bên trên để đăng nhập vào hệ thống.Màn hình sẽ hiện ra như hình." data-medium-file="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?fit=800%2C347" data-large-file="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?fit=990%2C429" loading="lazy" class="size-medium wp-image-486 jetpack-lazy-image" src="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?resize=800%2C347" alt="Đăng nhập hệ thống dịch vụ công trực tuyến" width="800" height="347" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?resize=800%2C347 800w, https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?resize=768%2C333 768w, https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?w=990 990w" data-lazy-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?resize=800%2C347&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Bước 3 :

Sau khi đăng nhập thì màn hình sẽ như bên dưới:" data-medium-file="https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?fit=800%2C129" data-large-file="https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?fit=1007%2C162" loading="lazy" class="size-medium wp-image-484 jetpack-lazy-image" src="https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=800%2C129" alt="Đăng nhập cổng thông tin trực tuyến " width="800" height="129" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=800%2C129 800w, https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=768%2C124 768w, https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?w=1007 1007w" data-lazy-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=800%2C129&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Tại đây có 2 mục hiện ra, đó là : Nộp Hồ Sơ Mới & Danh Sách Hồ Sơ Cũ.

Bạn đang xem: Cách hủy tờ khai trên dịch vụ công

– Mục “Nộp Hồ Sơ Mới” : đối với những hồ sơ đang chuẩn bị Khai báo và Up các thông tin và File lên mạng để truyền dữ liệu đến Bộ phận Hải quan phụ trách Hồ sơ của mình.

– Mục “Danh Sách Hồ Sơ Cũ” : là những Danh sách Hồ sơ bạn đã khai báo với Hải quan (có thể là danh sách Hồ sơ Hải quan đã chấp nhận và Danh sách những hồ sơ đang chờ Kết quả xử lý của cơ quan Hải quan nơi bạn truyền dữ liệu). Bạn sử dụng chuyên mục này để kiểm tra thông tin phản hồi từ Hải quan về Hồ sơ của mình nhé.

Xem thêm: "Bạn Gái Tin Đồn" Của Jungkook Bts Có Bạn Gái

Bước 4:

Các bạn click vào ô nộp hồ sơ mới, khi đó sẽ ra cửa sổ có các nghiệp vụ cần khai báo. Nghiệp vụ huỷ tờ khai ở mục số 14Xem hình bên dưới" data-medium-file="https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-dich-vu-cong-huy-to-khai.jpg?fit=624%2C197" data-large-file="https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-dich-vu-cong-huy-to-khai.jpg?fit=624%2C197" loading="lazy" class="size-full wp-image-487 jetpack-lazy-image" src="https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-dich-vu-cong-huy-to-khai.jpg?resize=624%2C197" alt="Chọn nộp hồ sơ dịch vụ công huỷ tờ khai" width="624" height="197" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-dich-vu-cong-huy-to-khai.jpg?resize=624%2C197&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Bước 5:

Nhập thông tin để huỷ tờ khaiXem hướng dẫn như hình bên dưới" data-medium-file="https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?fit=663%2C400" data-large-file="https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?fit=991%2C598" loading="lazy" class="size-medium wp-image-488 jetpack-lazy-image" src="https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?resize=663%2C400" alt="Nhập thông tin hồ sơ huỷ tờ khai " width="663" height="400" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?resize=663%2C400 663w, https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?resize=768%2C463 768w, https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?w=991 991w" data-lazy-sizes="(max-width: 663px) 100vw, 663px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?resize=663%2C400&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Lưu ý : Tất cả các File Attack bạn phải đổi sang đuôi PDF và được ký chữ ký số lên File đó. Cách ký chữ ký số lên File PDF .

Bước 6:

Sau khi đính kèm xong hồ sơ thì ghi chú nội dung , lý do khai huỷ, sau đó click vào ô nộp hồ sơ, sau đó sẽ có thông tin hệ thống phản hồi đã gửi hồ sơ cho cơ quan hải quan." data-medium-file="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-den-hai-quan.jpg?fit=620%2C87" data-large-file="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-den-hai-quan.jpg?fit=620%2C87" loading="lazy" class="size-full wp-image-489 jetpack-lazy-image" src="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-den-hai-quan.jpg?resize=620%2C87" alt="Nộp hồ sơ đến hải quan" width="620" height="87" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-den-hai-quan.jpg?resize=620%2C87&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"> 

Sau đó Các bạn quay lại cửa sổ danh sách hồ sơ (mục quản lý hồ sơ ) và chờ phản hồi từ hải quan:" data-medium-file="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/quan-ly-ho-so.jpg?fit=623%2C254" data-large-file="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/quan-ly-ho-so.jpg?fit=623%2C254" loading="lazy" class="size-full wp-image-490 jetpack-lazy-image" src="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/quan-ly-ho-so.jpg?resize=623%2C254" alt="Quản lý hồ sơ " width="623" height="254" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/quan-ly-ho-so.jpg?resize=623%2C254&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">lịch sử để xem phản hồi thông điệp." data-medium-file="https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/xem-lich-su-ho-so-.jpg?fit=617%2C400" data-large-file="https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/xem-lich-su-ho-so-.jpg?fit=623%2C404" loading="lazy" class="size-medium wp-image-491 jetpack-lazy-image" src="https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/xem-lich-su-ho-so-.jpg?resize=617%2C400" alt="Xem lịch sử hồ sơ" width="617" height="400" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/xem-lich-su-ho-so-.jpg?resize=617%2C400 617w, https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/xem-lich-su-ho-so-.jpg?w=623 623w" data-lazy-sizes="(max-width: 617px) 100vw, 617px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/xem-lich-su-ho-so-.jpg?resize=617%2C400&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"> 

Khi nào có thông điệp chấp nhận của Hải Quan là xong.

Video Hướng dẫn cách hủy tờ khai trên dịch vụ công trực tuyến


Chuyên mục: Kiến thức thú vị