Cách hủy tờ khai trên dịch vụ công

     

Sau đây mình xin hướng dẫn phương pháp khai huỷ tờ khai thương chính trên thương mại dịch vụ công trực con đường :

Bước 1 :

*
" data-medium-file="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?fit=611%2C400" data-large-file="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?fit=1020%2C667" loading="lazy" class="aligncenter size-medium wp-image-485" src="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=611%2C400" alt="Hệ thống dịc vụ công trực con đường " width="611" height="400" srcset="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=611%2C400 611w, https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=768%2C502 768w, https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?w=1073 1073w" sizes="(max-width: 611px) 100vw, 611px" data-recalc-dims="1" />

Bước 2 :

Kích loài chuột vào mục : “Đăng Nhập” như hình trên để đăng nhập vào hệ thống.Màn hình sẽ chỉ ra như hình." data-medium-file="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?fit=800%2C347" data-large-file="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?fit=990%2C429" loading="lazy" class="size-medium wp-image-486 jetpack-lazy-image" src="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?resize=800%2C347" alt="Đăng nhập khối hệ thống dịch vụ công trực tuyến" width="800" height="347" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?resize=800%2C347 800w, https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?resize=768%2C333 768w, https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?w=990 990w" data-lazy-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg?resize=800%2C347&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Bước 3 :

Sau khi đăng nhập thì màn hình hiển thị sẽ như bên dưới:" data-medium-file="https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?fit=800%2C129" data-large-file="https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?fit=1007%2C162" loading="lazy" class="size-medium wp-image-484 jetpack-lazy-image" src="https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=800%2C129" alt="Đăng nhập cổng tin tức trực con đường " width="800" height="129" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=800%2C129 800w, https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=768%2C124 768w, https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?w=1007 1007w" data-lazy-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/dang-nhap-cong-thong-tin-truc-tuyen.jpg?resize=800%2C129&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Tại đây bao gồm 2 mục hiện tại ra, chính là : Nộp làm hồ sơ Mới & Danh Sách làm hồ sơ Cũ.

Bạn đang xem: Cách hủy tờ khai trên dịch vụ công

– Mục “Nộp làm hồ sơ Mới” : so với những hồ sơ đang chuẩn bị Khai báo và Up những thông tin và File lên mạng để truyền tài liệu đến bộ phận Hải quan liêu phụ trách làm hồ sơ của mình.

– Mục “Danh Sách hồ sơ Cũ” : là những danh sách Hồ sơ chúng ta đã khai báo với hải quan (có thể là danh sách Hồ sơ thương chính đã gật đầu đồng ý và danh sách những hồ sơ sẽ chờ kết quả xử lý của cơ quan Hải quan lại nơi chúng ta truyền dữ liệu). Bạn sử dụng chuyên mục này để kiểm tra thông tin phản hồi từ hải quan về hồ sơ của mình nhé.

Xem thêm: "Bạn Gái Tin Đồn" Của Jungkook Bts Có Bạn Gái

Bước 4:

Các bạn click vào ô nộp hồ sơ mới, lúc ấy sẽ ra hành lang cửa số có những nghiệp vụ buộc phải khai báo. Nhiệm vụ huỷ tờ khai sinh sống mục số 14Xem hình bên dưới" data-medium-file="https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-dich-vu-cong-huy-to-khai.jpg?fit=624%2C197" data-large-file="https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-dich-vu-cong-huy-to-khai.jpg?fit=624%2C197" loading="lazy" class="size-full wp-image-487 jetpack-lazy-image" src="https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-dich-vu-cong-huy-to-khai.jpg?resize=624%2C197" alt="Chọn nộp hồ sơ thương mại dịch vụ công huỷ tờ khai" width="624" height="197" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-dich-vu-cong-huy-to-khai.jpg?resize=624%2C197&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Bước 5:

Nhập tin tức để huỷ tờ khaiXem lý giải như hình bên dưới" data-medium-file="https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?fit=663%2C400" data-large-file="https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?fit=991%2C598" loading="lazy" class="size-medium wp-image-488 jetpack-lazy-image" src="https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?resize=663%2C400" alt="Nhập thông tin hồ sơ huỷ tờ khai " width="663" height="400" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?resize=663%2C400 663w, https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?resize=768%2C463 768w, https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?w=991 991w" data-lazy-sizes="(max-width: 663px) 100vw, 663px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nhap-thong-tin-ho-so-huy-to-khai.jpg?resize=663%2C400&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Lưu ý : toàn bộ các file Attack chúng ta phải đổi sang đuôi PDF cùng được ký chữ ký kết số lên file đó. Cách ký chữ cam kết số lên file PDF .

Bước 6:

Sau khi đính thêm kèm chấm dứt hồ sơ thì ghi chú ngôn từ , vì sao khai huỷ, tiếp đến click vào ô nộp hồ nước sơ, kế tiếp sẽ tất cả thông tin khối hệ thống phản hồi đã gửi hồ nước sơ đến cơ quan tiền hải quan." data-medium-file="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-den-hai-quan.jpg?fit=620%2C87" data-large-file="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-den-hai-quan.jpg?fit=620%2C87" loading="lazy" class="size-full wp-image-489 jetpack-lazy-image" src="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-den-hai-quan.jpg?resize=620%2C87" alt="Nộp hồ nước sơ đến hải quan" width="620" height="87" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/nop-ho-so-den-hai-quan.jpg?resize=620%2C87&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"> 

Sau đó chúng ta quay lại hành lang cửa số danh sách làm hồ sơ (mục quản lý hồ sơ ) và chờ ý kiến từ hải quan:" data-medium-file="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/quan-ly-ho-so.jpg?fit=623%2C254" data-large-file="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/quan-ly-ho-so.jpg?fit=623%2C254" loading="lazy" class="size-full wp-image-490 jetpack-lazy-image" src="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/quan-ly-ho-so.jpg?resize=623%2C254" alt="Quản lý làm hồ sơ " width="623" height="254" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i2.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/quan-ly-ho-so.jpg?resize=623%2C254&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">lịch sử nhằm xem đánh giá thông điệp." data-medium-file="https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/xem-lich-su-ho-so-.jpg?fit=617%2C400" data-large-file="https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/xem-lich-su-ho-so-.jpg?fit=623%2C404" loading="lazy" class="size-medium wp-image-491 jetpack-lazy-image" src="https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/xem-lich-su-ho-so-.jpg?resize=617%2C400" alt="Xem lịch sử hồ sơ" width="617" height="400" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/xem-lich-su-ho-so-.jpg?resize=617%2C400 617w, https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/xem-lich-su-ho-so-.jpg?w=623 623w" data-lazy-sizes="(max-width: 617px) 100vw, 617px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/tinycollege.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/xem-lich-su-ho-so-.jpg?resize=617%2C400&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"> 

Khi nào tất cả thông điệp đồng ý của hải quan là xong.

Video phía dẫn biện pháp hủy tờ khai trên dịch vụ thương mại công trực tuyến


Chuyên mục: Kiến thức thú vị