Cách kết chuyển thuế gtgt cuối tháng

     
*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường LUẬT MỚI
*
Hướng dẫn phương pháp hạch tân oán những cây bút tân oán kết đưa cuối kỳ năm tài thiết yếu. Hạch toán Kết đưa chi phí, kết đưa giá vốn, kết gửi doanh thu, kết chuyển thuế GTGT, kết gửi thuế TNDN, kết gửi lãi lỗ thời điểm cuối năm ...

Bạn đang xem: Cách kết chuyển thuế gtgt cuối tháng

1. Hạch toán các bút toán thù về chi phí lương cuối tháng.

- Tính tiền lương bắt buộc trả CBCNV

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ...Chi phí(Chi huyết theo từng bộ phận và buộc phải xác định coi DN sử dụng cơ chế kế toán thù theo TT 200 tốt là 133)

Có TK 334- Tổng lương bắt buộc trả cho CNV

- Hạch toán thù khi trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

+) Tính vào chi phí của DN:

Nợ các TK: 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642 .. = Tiền lương tsi mê gia BHXH Nhân (X)23.5%(Tùy từng phần tử nhé):

Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội: 17,5%

Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế: 3%

Có TK 3386 (Theo TT 200) – Bảo Hiểm Thất nghiệp: 1%

(Nếu theo Thông tư 133 BHTN là: 3385)

Có TK 3382 – Kinc mức giá công đoàn: 2%.

+) Tính trừ vào lương của Nhân viên:

Nợ TK 334: 10,5%

Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội: 8%

Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế: 1,5%

Có TK 3386 (Theo TT 200) – Bảo Hiểm Thất nghiệp:1%

(Nếu theo Thông tư 133 BHTN là: 3385)

- Tính thuế TNcông nhân phải nộp (giả dụ có)

Nợ TK 334= Tổng số thuế TNCN khấu trừ

Có TK 3335

- lúc tkhô nóng tân oán lương đến CBCNV:

Nợ TK 334 = Tổng chi phí tkhô nóng toán thù mang lại CNV (Sau Lúc đã trừ đi những khoản trích vào lương (BH), thuế TNCN (trường hợp có), tạm thời ứng (trường hợp có).

Có TK 1111, 112

- Nộp chi phí Bảo hiểm, KPCĐ:

Nợ TK 3383: 25,5% (Số tiền đang trích BHXH)

Nợ TK 3384: 4,5%

Nợ TK 3386 (Nếu theo TT 200): 2%

(Nếu theo Thông tứ 133BHTNlà: 3385)

Nợ TK 3382: 2%

Có TK 1111, 1121

2. Hạch toán Trích khấu hao TSCĐ cuối tháng:

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ...Số khấu hao kỳ này(Chi ngày tiết theo từng thành phần với đề xuất xác định coi DN áp dụng chế độ kế toán theo TT 200 tuyệt là 133)

Có TK 214 =Tổng khấu hao sẽ trích trong kỳ.

Xem thêm: Tướng Người Đàn Ông Giàu Có, Cách Xem Tướng Đàn Ông Giàu Sang Phú Quý

3. Hạch toán thù phân bổ ngân sách trả trước (trường hợp có)

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ... Chi phí(Chi máu theo từng thành phần cùng đề xuất khẳng định xem DN áp dụng cơ chế kế toán thù theo TT 200 hay là 133)

Có TK 242= Tổng số đã phân chia trong kỳ (Theo TT 200 cùng 133 đã vứt TK 142 nhé)

4. Hạch tân oán Kết chuyển thuế GTGT:

Lưu ý:

- Việc hạch toán thù kết đưa thuế GTGT thời điểm cuối kỳ chỉ triển khai so với DN kê knhị thuế GTGT theo cách thức khấu trừ.

- Bản hóa học của câu hỏi hạch toán thù kết chuyển thuế GTGT là việctính ra số thuế GTGT còn đề nghị nộp tốt còn được khấu trừ chuyển kỳ sau. Các bạn hạch tân oán kết chuyển nlỗi sau:

Nợ TK 3331= (Là số nhỏ dại tốt nhất của 1 trong những 2 tài khoản)
Có TK 1331

Giải thích: Lúc kết gửi theo số bé dại, là số bé dại độc nhất vô nhị của 1 trong các 2 TK 1331 hoặc 3331, thì số chi phí này sẽ bị triệt tiêu và đã đạt được hiệu quả còn sót lại của 1 trong các 2 thông tin tài khoản, lúc ấy vẫn biết được phải nộp giỏi được khấu trừ:

- Nếu số nhỏ nhất là số tài chánh TK 1331 thì TK 3331 sẽ còn số dư với nên nộp.

- Nếu số nhỏ tuổi tốt nhất là số tài chánh TK 3331 thì TK 1331 đang còn số dư với còn được khấu trừ.

Cách xác minh để biết được Số bé dại độc nhất vô nhị nhỏng sau:

a. Trường hòa hợp 1:

Dư Nợ đầu kỳ1331+ TổngPS Nợ1331- TổngPS Có 1331

>

TổngPS Có 3331 - TổngPS Nợ 3331

=>Nợ TK 3331

= Số nhỏ= Tổng PS Có 3331 - Tổng PS Nợ 3331

-> Còn được khấu trừ chuyển kỳ sau.

Có TK 1331

b. Trường thích hợp 2:

Dư Nợ đầu kỳ1331+ TổngPS Nợ1331- TổngPS Có1331

TổngPS Có 3331 - TổngPS Nợ 3331

=>Nợ TK 3331

= Dư ĐK 1331 + Tổng PS Nợ - Tổng PS Có 1331

-> Phải nộp tiền thuế GTGT.

Có TK 1331

- Lúc nộp chi phí thuế GTGT:

Nợ TK 3331

= (TổngPS Có 3331 - TổngPS Nợ 3331)- (Dư

Đầu kỳ1331+ Tổng PS Nợ - Tổng PS Có 1331)

Có TK 111, 112

5. Hạch tân oán kết đưa những khoản bớt trừ doanh thu:

- Chú ý: Nếu DN vận dụng theo Thông bốn 200 thì mới có thể có TK 521 nhé, còn nếu như theo TT 133 thì không tồn tại TK 521 Không gồm cây bút tân oán này nhé (Vì Khi hạch toán sẽ giảm thẳng trên TK 511 rồi)

Nợ TK 511

Có TK 521

6. Hạch tân oán Kết chuyển doanh thu:

- Bút ít tân oán kết gửi lệch giá bán hàng hóa, hình thức...:

Nợ TK 511

Có TK 911

- Bút ít toán thù Kết gửi Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 515

Có TK 911

7. Hạch tân oán kết đưa bỏ ra phí:

- Bút ít toán Kết đưa giá bán vốn mặt hàng xuất bán vào kỳ:

Nợ TK 911

Có TK 632

- Bút ít toán Kết đưa ngân sách hoạt động tài chính:

Nợ TK 911

Có TK 635

- Bút toán thù Kết gửi chi phí cung cấp hàng:

Nợ TK 911

Có TK 641 - theo TT 200 (Nếu theo Thông tư 133 là TK 6421)

- Bút tân oán Kết chuyển ngân sách thống trị Doanh nghiệp:

Nợ TK 911

Có TK 642 - theo TT 200 (Nếu theo Thông tư 133 là TK 6422)

8. Hạch toán Kết gửi thu nhập cá nhân khác:

Nợ TK 711

Có TK 911

9. Hạch toán thù Kết gửi chi phí khác:

Nợ TK 911

Có TK 811

10. Hạch toán thù tiền thuế TNDoanh Nghiệp nhất thời tính quý (Nếu đề nghị nộp)

Nợ TK 821

Có TK 3334

-> Cuối năm, căn cứ vào số chi phí thuế TNDoanh Nghiệp phải nộp theo Tờ knhì quyết toán thù thuế, rõ ràng nhỏng sau:

Nợ TK 821

Có TK 3334

- Nếu số trợ thời nộp mặt hàng quý LỚN HƠNsố thực tiễn yêu cầu nộp:-> Nộp vượt (ghi sút chi phí thuế TNDN):

NợTK 3334

Có TK 821

11. Hạch toán Kết chuyển ngân sách thuế TNDN (Chỉ thực hiện sinh hoạt cuối năm tài chính)

Nợ TK 911

Có TK 821

12. Hạch toán thù Kết đưa lãi (lỗ) cuối năm:

- Nếu lãi:

Nợ TK 911

Có TK 4212

- Nếu lỗ:

Nợ TK 4212

Có TK 911

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công! Các bạn có nhu cầu học tập bí quyết trả hiện tại sổ sách, lập Báo cáo tài thiết yếu bên trên Excel thực hành dẫn chứng từ thực tế, có thể tđắm say gia: Lớp học kế tân oán bên trên Excel


Chuyên mục: Kiến thức thú vị