cách khởi đông iphone x

Tìm hiểu cơ hội tắt iPhone rồi nhảy lại.

Xem thêm: hình ảnh thiên nhiên đẹp nhất

Bạn đang xem: cách khởi đông iphone x

Cách phát động lại iPhone X, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 hoặc iPhone đời mới mẻ hơn

 1. Nhấn và lưu giữ nút âm thanh và nút sườn cho tới Khi thanh trượt tắt mối cung cấp xuất hiện tại.
  Nút âm thanh nằm tại vị trí phía phía trái của tranh bị và nút sườn nằm tại vị trí phía mặt mày phải
 2. Kéo thanh trượt, tiếp sau đó đợi 30 giây cho tới Khi tranh bị tắt. Nếu tranh bị bị treo hoặc ko phản hồi, hãy buộc tranh bị phát động lại.
 3. Để nhảy lại tranh bị, hãy nhấn và lưu giữ nút sườn (ở phía phía bên phải iPhone) cho tới khi chúng ta thấy logo Apple.

Cách phát động lại iPhone 6, 7, 8 hoặc SE (thế hệ 2 hoặc 3)

 1. Nhấn và lưu giữ nút sườn cho tới Khi thanh trượt tắt mối cung cấp xuất hiện tại.
 2. Kéo thanh trượt, tiếp sau đó đợi 30 giây cho tới Khi tranh bị tắt. Nếu tranh bị bị treo hoặc ko phản hồi, hãy buộc tranh bị phát động lại.
 3. Để nhảy lại tranh bị, hãy nhấn và lưu giữ nút sườn cho tới khi chúng ta thấy logo Apple.

Cách phát động lại iPhone SE (thế hệ 1), iPhone 5 trở xuống

 1. Nhấn và lưu giữ nút mối cung cấp cho tới Khi thanh trượt tắt mối cung cấp xuất hiện tại.
  Nút mối cung cấp nằm tại vị trí phần đầu thiết bị
 2. Kéo thanh trượt, tiếp sau đó đợi 30 giây cho tới Khi tranh bị tắt. Nếu tranh bị bị treo hoặc ko phản hồi, hãy buộc tranh bị phát động lại.
 3. Để nhảy lại tranh bị, hãy nhấn và lưu giữ nút mối cung cấp cho tới khi chúng ta thấy logo Apple.

Bạn ko thể phát động lại?

Ngày đăng: 

Tác giả

Bình luận