Cách lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

     

Dự phòng là khoản dự tính trước để đưa vào chi phí sản xuất, kinh doanh phần giá trị bị giảm xuống thấp hơn giá chỉ trị đã ghi sổ kế toán thù của mặt hàng tồn kho. Việc lập dự chống giảm giá bán hàng tồn kho nhằm bù đắp các thiệt hại thực tế xảy ra bởi vật tư, sản phẩm hàng hóa tồn kho bị giảm giá bán, đồng thời phản ánh đúng giá chỉ trị thuần gồm thể thực hiện được của sản phẩm tồn kho Khi doanh nghiệp lập báo cáo tài chủ yếu.

Bạn đang xem: Cách lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Là một nhân viên cấp dưới kế toán thù tốt là chủ của một doanh nghiệp bạn bắt buộc đọc bài bác viết dưới đây cơ mà Nkhô nóng.vn cung cấp để hiểu rõ hơn về dự phòng giảm giá bán sản phẩm tồn kho.


Nội dung bao gồm


1. Điều kiện trích lập dự chống giảm giá mặt hàng tồn kho

2. Nguyên tắc trích lập dự chống giảm giá hàng tồn kho

3. Cách hạch tân oán dự chống giảm giá chỉ sản phẩm tồn kho


1. Điều kiện trích lập dự phòng giảm giá bán mặt hàng tồn kho


- Quy định về trích lập trích lập những khoản dự chống như: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu cạnh tranh đòi, bảo hành sản phẩm, sản phẩm hoá, công trình xây dựng xây lắp, tổn thất những khoản đầu tư chủ yếu theo Thông tư 228/2009/TT-BTC.

"Trích, lập với sử dụng các khoản dự phòng không áp theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự phòng: dự chống giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất những khoản đầu tư tài thiết yếu, dự chống nợ phải thu cạnh tranh đòi, dự chống bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dự án công trình xây lắp và dự chống rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm tân oán độc lập."

- Quy định của Bộ tài bao gồm về việc trích lập quỹ dự phòng

Quản lý tồn kho đơn giản hiệu quả nhờ phần mềm quản lý tinycollege.edu.vn hao.vn

*


2. Nguyên ổn tắc trích lập dự phòng giảm giá bán mặt hàng tồn kho


- Tài khoản 229 - Dự chống tổn thất tài sản Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC:

- Tài khoản 2294 - Dự chống giảm giá bán mặt hàng tồn kho: Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá bán hàng tồn kho.

- Dự chống giảm giá chỉ mặt hàng tồn kho: Là khoản dự phòng giảm giá chỉ mặt hàng tồn kho Khi bao gồm sự suy giảm của giá bán trị thuần bao gồm thể thực hiện được so với giá chỉ gốc của hàng tồn kho.

a) Doanh nghiệp trích lập dự chống giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập khi có những bằng chứng tin cậy về sự suy giảm của giá chỉ trị thuần tất cả thể thực hiện được so với giá bán gốc của hàng tồn kho. Dự chống là khoản dự tính trước để đưa vào ngân sách sản xuất, kinh doanh phần giá trị bị giảm xuống thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế tân oán của sản phẩm tồn kho và nhằm bù đắp những khoản thiệt hại thực tế xảy ra vày vật tư, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa tồn kho bị giảm giá chỉ.

b) Dự chống giảm giá chỉ sản phẩm tồn kho được lập vào thời điểm lập Báo cáo tài bao gồm. Việc lập dự phòng giảm giá chỉ mặt hàng tồn kho phải được thực hiện theo đúng những quy định của Chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho” cùng quy định của chế độ tài bao gồm hiện hành.

c) Việc lập dự chống giảm giá bán mặt hàng tồn kho phải tính theo từng loại vật tư, sản phẩm & hàng hóa, sản phẩm tồn kho. Đối với dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự chống giảm giá chỉ mặt hàng tồn kho phải được tính theo từng loại dịch vụ bao gồm mức giá chỉ riêng biệt biệt.

d) Giá trị thuần tất cả thể thực hiện được của hàng tồn kho là giá bán ước tính của mặt hàng tồn kho vào kỳ sản xuất, sale bình thường trừ (-) ngân sách ước tính để xong sản phẩm với chi phí ước tính cần thiết đến việc cung cấp chúng.

Xem thêm: Tải Game Lột Đồ Hót Girl, Game Offline Cho Android, Chơi Game Lột Đồ

e) Lúc lập Báo cáo tài bao gồm, căn cứ vào số lượng, giá bán gốc, giá bán trị thuần có thể thực hiện được của từng loại vật tư, mặt hàng hoá, từng loại dịch vụ cung cấp dở dang, xác định khoản dự phòng giảm giá sản phẩm tồn kho phải lập:

- Trường hợp khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán thù này lớn hơn khoản dự chống giảm giá chỉ mặt hàng tồn kho đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch lớn hơn được ghi tăng dự chống với ghi tăng giá chỉ vốn mặt hàng buôn bán.

- Trường hợp khoản dự phòng giảm giá sản phẩm tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán này nhỏ hơn khoản dự chống giảm giá bán sản phẩm tồn kho đang ghi bên trên sổ kế toán thù thì số chênh lệch nhỏ hơn được hoàn nhập ghi giảm dự phòng và ghi giảm giá bán vốn sản phẩm phân phối.

Bạn đang xem : Hướng dẫn hạch toán dự chống giảm giá chỉ sản phẩm tồn kho theo TT 200

*

Kế toán sản phẩm tồn kho


a) Lúc lập Báo cáo tài thiết yếu, nếu số dự chống giảm giá chỉ hàng tồn kho phải lập kỳ này lớn hơn số đã trích lập từ những kỳ trước, kế toán thù trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn sản phẩm bán

Có TK 229 - Dự chống tổn thất tài sản (2294).

b) khi lập Báo cáo tài bao gồm, nếu số dự chống giảm giá bán mặt hàng tồn kho phải lập kỳ này nhỏ hơn số đã trích lập từ các kỳ trước, kế tân oán trả nhập phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 229 - Dự chống tổn thất tài sản (2294)

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.

c) Kế toán xử lý khoản dự phòng giảm giá chỉ hàng tồn kho đối với vật tư, sản phẩm & hàng hóa bị hủy bỏ vày hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, hư hỏng, không thể giá chỉ trị sử dụng, ghi:

Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (số được bù đắp bằng dự phòng)

Nợ TK 632 - Giá vốn sản phẩm chào bán (nếu số tổn thất cao hơn số đã lập dự phòng)

Có những TK 152, 153, 155, 156.

d) Kế toán thù xử lý khoản dự phòng giảm giá bán hàng tồn kho trước Khi doanh nghiệp 100% vốn công ty nước chuyển thành công ty cổ phần: Khoản dự phòng giảm giá bán hàng tồn kho sau khoản thời gian bù đắp tổn thất, nếu được hạch toán tăng vốn đơn vị nước, ghi:

Nợ TK 229 - Dự chống tổn thất tài sản (2294)

Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Trên đây là bài bài xích viết tinycollege.edu.vn hao muốn cung cấp cho bạn đọc, thành công xuất sắc của các bạn chính là mong muốn muốn của chúng tôi. Chúc bạn đọc tất cả thể vận dụng được những kiến thức Shop chúng tôi đã phân chia sẻ bên trên đây vào công việc của các bạn. Cảm ơn bạn đọc đã lắng nghe.

Hãy liên hệ với Nkhô nóng.vn để được cung cấp các dịch vụ tương quan đến phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp, thiết kế trang web, dịch vụ vận chuyển... để được phục vụ tận tình vànhận được nhiều ưu ddaiix nhất bao gồm thể nhé.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị