Cách lấy lại mã kích hoạt kaspersky

     
Chả là mình gồm cài win và mua luôn luôn kaspersky ở shop máy tính. Nay máy vi tính mình bao gồm bị Lag và cần cài win lại