Cách may quần ngố

     

I. Quần đùi

1. Cách đo:

- Dài quần (Dq): Đo từ ngang thắt lưng qua khỏi mông khoảng 5 cm hoặc dài hơn tùy ý.

Bạn đang xem: Cách may quần ngố

- Vòng mông (Vm): Đo vừa sát quanh mông chỗ nở nhất.

*

2. Cách tính vải:

- Khổ vải 0,8 ÷ 0,9m: (Dq + gấu + cạp + đường may) x 2.

- Khổ vải 1,15 ÷ 1,2m:

Vm Vm > 80: (Dq + gấu + cạp + đường may) x 2.

- Khổ vải 1,4 ÷ 1,6m: Dq + gấu + cạp + đường may.

3. Đọc bản vẽ

*

4. Cách vẽ và cắt:

a. Xếp vải:

- Gấp vải theo canh vải dọc, mặt trái ra ngoài; bề rộng phần vải gấp vào bằng chỗ rộng nhất của thân quần kể cả đường may (1/4Vm + 1/10Vm + 1 cm).

- Nếp gấp vải đặt ở phía trong người cắt.

b. Cách vẽ:

- AX: Dài quần = số đo =30 cm.

- AB: Hạ đáy = 1/4Vm + 1/10Vm = 72/4 + 72/10 = 25, 2 cm.

- AA1: ngang lưng = 1/4Vm +1 = 72/4 +1 = 19 cm.

- BB1: Ngang mông = 1/4Vm + 1/10Vm = 72/4 +72/10 = 25, 2 cm..

- B1B2: Vào đáy = 1/20Vm = 72/20 = 3, 6 cm.

- XX1: Rộng ống = BB1 – 2 = 25, 2 – 2 = 23, 2 cm.

- XC: Vát ống quần = 2 cm.

*

c. Cách cắt:

- Cắt hai thân quần (vải gấp đôi theo đường AX).

Xem thêm: Cách Nuôi Dế Mèn Tại Nhà Đơn Giản Và Hiệu Quả Cho Người Mới Nuôi

- Cắt chừa đường may:

Cạp (lưng) = 3 cm.Đáy quần = 1 cm.Đường ống = 1 cm.Gấu quần (lai) = 2 cm.
*

5. Quy trình may:

May viền gấp mép gấu quần. Ráp đáy quần. Ráp đường ống quần (từ ống nọ sang ống kia). May cạp quần bằng hai đường may. Luồn dây chun.

6. Cách may:

Gấu quần, cạp quần: May viền gấp mép. Đáy quần và ống quần: May can lộn.

*

II. Quần dài

1. Cách đo:

- Dài quần (Dq): Đo từ ngang eo đến gót chân hoặc dài ngắn tuỳ ý.

- Vòng eo (Ve): Đo vừa sát quanh eo chỗ nhỏ nhất.

- Vòng mông (Vm): Đo vừa sát quanh mông chỗ nở nhất.

- Rộng ống (Rô): Bằng ½ số đo vòng ống hoặc rộng hẹp tuỳ ý.

- Số đo mẫu:

Dq = 80 cm;Ve = 60 cm;Vm = 80 cm;Rô = 22 cm.
*

2. Cách tính vải:

- Khổ vải 0,8 ÷ 0,9 m: (Dq + gấu + cạp + đường may) x 2.

- Khổ vải 1,15 ÷ 1,2 m: (Dq + gấu + cạp + đường may) x 2.

- Khổ vải 1,4 ÷ 1,6 m: Dq + gấu + cạp +đường may.

3. Đọc bản vẽ:

*

4. Cách vẽ và cắt:

a. Xếp vải:

- Gấp vải theo canh sợi dọc, mặt trái ra ngoài; phần vải gấp vào bằng chỗ rộng nhất của thân quần cộng đường may.

- Nếp gấp vải đặt ở phía trong người cắt, cạp quần phía tay phải, gấu quần phía tay trái.

b. Cách vẽ:

*

c. Cách cắt:

- Cắt hai thân quần (vải gấp đôi theo đường AX).

- Gấp nẹp cạp và gấu quần trước khi cắt đường đáy và ống quần.

- Cắt gia đường may:

Đáy quần và ống quần = 1, 5 cm. Cạp quần = 3 cm. Gấu quần = 1 ÷ 2 cm.

*

5. Quy trình may:

May ống quần. Ráp đáy quần. May cạp quần, luồn chun (chiều dài chun = Ve – 7 ÷ 10 cm). May gấu quần.

6. Cách may:

May nối từng ống quần bằng đường can rẽ. Lộn một ống sang mặt phải; Luồn ống mặt vào trong ống trái. Cạo rẽ đường may và đính cố định 2 đường may ở giữa đáy quần cho trùng khít. May từ trên cạp xuống cho hết vòng đáy.

*

GHI NHỚ

- Để cắt may được quần đùi hoặc quần dài đẹp và hợp với người mặc về kích thước, cần:

- Lấy số đo chính xác và tính vải đủ.

- Nắm vững công thức tính kích thước các chi tiết của sản phẩm; vẽ, cắt, may đúng quy trình kỹ thuật.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị