Cách phát âm tiếng hàn

     

Phát âm giờ đồng hồ Hàn tuy dễ dàng hơn giờ Nhật, tiếng Trung nhưng cũng chưa phải là quá dễ dàng cùng với những người dân mới bước đầu học giờ đồng hồ Hàn. Bởi do ngữ điệu này còn có những phép tắc vạc âm tương đối phức hợp với hiện tượng nói một đằng viết một nẻo là trọn vẹn rất có thể xẩy ra. Sau đây, chúng ta cùng nhau mày mò 9 nguyên tắc chuẩn chỉnh trong vạc âm giờ đồng hồ Hàn nhé!

I. Nối Âm (연음화):

 1. Âm tiết trước tiên tận cùng vì prúc âm (받침), âm ngày tiết sản phẩm nhị bắt đầu vì phú âm câm (이응):

받침 + 모음

예 : 발음 <바름> /ba-reum/ 책을 <채글> /chae- geul/

이름이 <이르미> /i-reu-mi/ 도서관에 <도서과네> /do- seo- kwa- ne

  2. Âm máu trước tiên tận cùng vì phụ âm ghnghiền (겹 받침), âm ngày tiết thiết bị nhì ban đầu do prúc âm câm (이응):

겹 받침+모음

예 : 읽어요 <일거요> /il-geo-yo/ 앉으세요 <안즈세요> /an- jeu-se- yo/

 II. Trọng Âm Hóa (경음화):

Âm ngày tiết đầu tiên tận cùng vì những prúc âm ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅇ, ㄹ; âm tiết trang bị nhì bắt đầu bởi vì các prúc âm ㄱ, ㄷ, ㅂ,ㅅ , ㅈ – > âm huyết máy hai gọi thành ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

예 : 식당 <식땅> /shik- ttang/ 문법 <문뻡> /mun- bbeop/

살집 <살찝> /san-jjip/ 듣고 <듣꼬> /deut- kko/

 III. Biến Âm (자음 동화 – Prúc âm đồng hóa):

1. Âm tiết đầu tiên tận cùng vị phụ âm ㄱ âm máu sản phẩm hai bắt đầu vì chưng những phú âm ㄴ, ㅁ -> đuôi chữ đọc thành ㅇ :

받침 ㄱ + (ㄴ, ㅁ) -> ㅇ

예 : 한국 말 <한궁말> /Han- gung- mal/ 작년 <장년> /jang- nyeon/

2. Âm tiết thứ nhất tận cùng vị phú âm ㄷ âm máu sản phẩm hai ban đầu bởi vì những phú âm ㄴ-> đuôi chữ phát âm thành ㄴ :

받침 ㄷ + ㄴ -> ㄴ

예 : 믿는다 <민는다> /min- neun-da/

3. Âm ngày tiết thứ nhất tận cùng vì phú âm ㅂâm máu thứ nhì bắt đầu do phụ âm ㄴ-> đuôi chữ gọi thành ㅁ :

받침 ㅂ + ㄴ -> ㅁ

예 : 얼마입니까 ? <얼마 임니까> /eol- ma- im- ni- kka/

4. Âm tiết trước tiên tận cùng vì chưng những phụ âm ㅇ, ㅁâm ngày tiết thứ nhị bước đầu bởi vì phú âm ㄹ-> âm huyết thứ nhị đọc thành ㄴ :

받침 ㅇ, ㅁ + ㄹ -> ㄴ

예 : 종로 <종노> /jong-no/ 음력 <음녁> /eum- nyek/

 5.


Bạn đang xem: Cách phát âm tiếng hàn


Xem thêm: Chàng Trai Mạc Cách Ly - My Mowgli Boy Episode 46 Watch Online

Âm tiết trước tiên tận thuộc vì những phú âm ㄱ, ㅂâm huyết thiết bị hai bước đầu bởi prúc âm ㄹ-> âm máu thứ nhất đọc thành ㅇ, ㅁ; âm máu lắp thêm hai đọc thành ㄴ :

받침 ㄱ, ㅂ + ㄹ -> ㅇ, ㅁ +ㄴ

예 : 국립 <궁닙> /gung-nip/ 수업료 <수엄뇨> /su- eom- nyo/

 IV. Nhũ Âm Hóa (유음화):


*

Phát âm giờ đồng hồ Hàn


Âm huyết trước tiên tận thuộc vì các phú âm ㄴ,ㄹâm máu thứ hai bắt đầu vày prúc âm ㄹ-> đọc thành ㄹ :

받침 ㄴ, ㄹ+ㄹ ->ㄹ

예 : 몰라요 <몰라요> /mol-la-yo/ 연락 <열락> /yeol- lak/

 V. Âm Vòm Hóa (구개 음화):

Âm ngày tiết đầu tiên tận thuộc vày các phú âm ㄷ, ㅌâm máu lắp thêm hai tất cả nguyên lòng ㅣ(이) -> âm nối phát âm thành ㅈ,ㅊ :

받침 ㄷ, ㅌ+ㅣ ->ㅈ, ㅊ

예 : 같이 <가치> / ga-đưa ra / 닫히다 <다치다> /da-chi-da/

해돋이 <해도지> /hae-do-ji/

 VI. Giản Lượt “ㅎ” ( ‘ㅎ‘ 탈락):

Âm ngày tiết đầu tiên tận thuộc vày phụ âm ㅎâm máu sản phẩm nhì bắt đầu vì chưng prúc âm câm ㅇ (이응) -> không hiểu ㅎ :

받침 ㅎ+모음 -> ‘ㅎ’ 탈락

예 : 좋아하다 <조아하다> /jo-a-ha-domain authority / 많이 <마니> /ma- ni/

 VII. Âm Bật Hơi Hóa (격음화):

  1. Âm tiết thứ nhất tận cùng vì chưng prúc âm ㄱ, ㄷ, âm ngày tiết vật dụng hai bước đầu do phụ âm ㅎ -> âm máu đồ vật nhì đọc thành ㅋ,ㅌ:

받침 ㄱ, ㄷ+ㅎ -> ㅋ

예 : 축하하다 <추카하다> /chu-k’a-ha-da /

 2. Âm ngày tiết đầu tiên tận cùng vày phụ âm ㅎâm huyết thứ nhì ban đầu vày prúc âm ㄱ, ㄷ -> âm ngày tiết thiết bị nhị gọi thành ㅋ,ㅌ :

받침 ㅎ+ㄱ, ㄷ-> ㅋ

예 : 축하하다 <추카하다> /chu-k’a-ha-domain authority / 까맣다 <까마타> /kka-ma- t’a/

VIII. Cách Đọc “의” (‘의‘ 발음):

1. Nguyên lòng “의” bắt đầu âm tiết thứ nhất -> gọi thành 의 /eui/:

예 : 의사 <의사> /eui-sa / 의자 <의자> /eui- ja/

  2. Nguyên lòng “의” nằm tại đoạn âm tiết thứ nhị -> đọc thành 이 /i/ :

예 : 주의 <주이> /ju- I / 동의 <동이> /dong – i/

 3. Trợ trường đoản cú sở hữu “의” -> gọi thành 에 /e/ :

예 : 아버지의 모자 <아버지에 모자> /a- beo-ji-e- mo-ja /

 IX. Nhấn Trọng Âm:

Âm ngày tiết trước tiên tận cùng bởi nguyên lòng (không tồn tại 받침); âm máu đồ vật nhị bước đầu vày phụ âm kép ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ -> xuống giọng làm việc âm máu trước tiên với dìm trọng âm ngơi nghỉ âm huyết vật dụng hai

예 : 아까 /a- kka / 오빠 /o-ppa/

예쁘다 /ye-ppeu- da/ 아빠 /a-ppa/

Vận dụng những quy tắc phân phát âm chuẩn chỉnh này Khi giao tiếp giờ Hàn, các bạn sẽ thuận lợi tiếp xúc thạo và gấp rút chuẩn nlỗi bạn phiên bản xứ đọng.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị